Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

thesis
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΟΚ
 1. Αύξηση του κατώτατου μισθού ώστε αυτός να φτάνει το 60% του διάμεσου εθνικού μισθού που βρίσκεται πάνω από το όριο της φτώχειας, μόλις οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.
 2. Εντατικοποίηση των ελέγχων και επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας με στόχο την πάταξη φαινομένων παραβίασης του διατάγματος για τον κατώτατο μισθό.
 3. Κάλυψη όλων των επαγγελμάτων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, όπου δεν υπάρχει κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση, που να καθορίζει τους όρους απασχόλησης.
 4. Συμπερίληψη στο Διάταγμα για τον κατώτατο μισθό κι άλλων ελάχιστων όρων και ωφελημάτων από την απασχόληση, όπως υποχρεωτική παραχώρηση της ΑΤΑ, 13ου μισθού, άδεια ασθενείας με πληρωμή, άδεια μητρότητας με πληρωμή και από τον εργοδότη, κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και συμμετοχή όλων των εργαζομένων σε ταμεία προνοίας.

 1. Δημιουργία υποστηρικτικών υποδομών, όπως σύγχρονων ηλεκτρονικών στάσεων και ειδικών λωρίδων λεωφορείου, για αποτελεσματικότερη λειτουργία του νέου συστήματος δημόσιων μεταφορών.
 2. Εμπλουτισμό του συστήματος δημόσιων μεταφορών με σύγχρονα μικρά λεωφορεία με άρτια σχεδιασμένα δίκτυα διαδρομών και συχνότητας.
 3. Δημιουργία υπεραστικού σιδηρόδρομου και αστικού τραμ.
 4. Ενθάρρυνση χρήσης ποδηλάτων ή μοτοποδηλάτων για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου με τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων και άλλων αναγκαίων υποδομών.
 5. Τη δημιουργία συστήματος ειδικών δρομολογίων μεταφοράς εργαζομένων με χαμηλό και προσιτό κόστος.
 1. Το Υπουργείο Εργασίας να προωθήσει και να στηρίξει σθεναρά στη Βουλή το νομοσχέδιο για έκδοση διατάγματος επέκτασης της εφαρμογής των κλαδικών συμβάσεων με στόχο τη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.
 2. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση να σεβαστεί πλήρως τους εργασιακούς θεσμούς και ειδικότερα τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές συμβάσεις.
 3. Τις εργοδοτικές οργανώσεις να εγκαταλείψουν τις ακραίες θέσεις και πρακτικές, την υπονόμευση συλλογικών συμβάσεων και να συνεργαστούν εποικοδομητικά με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που επέφερε στον τόπο μας η οικονομική κρίση.
 4. Τους εργαζομένους να υπερασπισθούν και να περιφρουρήσουν με όλες τους τις δυνάμεις το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα που αποτελεί αιχμή του δόρατος των εργατικών αγώνων και διεκδικήσεων και εγγυητή των εργατικών δικαιωμάτων και των κοινωνικών κατακτήσεων.

 

 1. Το ευρωπαϊκό εργατικό κίνημα, οι εργαζόμενοι και οι ευρωπαίοι πολίτες απαιτούμε από την ΕΕ να αντιμετωπίσει το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ της χρέος και να επιστρέψει στις θεμελιώδεις αρχές της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής.
 2. Υιοθετεί τη Διακήρυξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΣ (Μάρτιος 2013) σχετικά με τον προτεινόμενο οδικό χάρτη για την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ, συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού διαλόγου.
 3. Υιοθετεί και θα προωθήσει την εισαγωγή/ ενσωμάτωση του Κοινωνικού Πρωτοκόλλου της ΣΕΣ (Ιούλιος 2012) στην επόμενη Ευρωπαϊκή Συνθήκη.
 4. Τονίζει ότι ο  χρηματοπιστωτικός τομέας έχει σωθεί με ένα μη βιώσιμο δημόσιο κόστος που συνεπάγεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική διάσταση είτε στην ΕΕ είτε στην ΟΝΕ χωρίς αλλαγή σε αυτές τις πολιτικές.
 5. Απαιτεί από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να στοχεύσουν στη φορολογική δικαιοσύνη, στον τερματισμό του φορολογικού ανταγωνισμού και στη φοροδιαφυγή και τελικά - αλλά όχι μόνο στην εφαρμογή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.
 6. Τονίζει ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι επενδύσεις και αξιοπρεπείς μισθούς που οδηγούν σε βιώσιμη ανάπτυξη.

 

 

 1. Αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου περί ίσης μεταχείρισης αντρών και γυναικών στο ζήτημα πρόσβασης στην απασχόληση, επαγγελματική ανέλιξη, επαγγελματική κατάρτιση και σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας.
 2. Διαμόρφωση διαδικασιών εύκολης πρόσβασης σε μηχανισμούς υποβολής προσφυγών και καταγγελίας  περιπτώσεων διακρίσεων.
 3. Υποχρέωση εργοδοτών να προβαίνουν στην εξέταση των μισθών κάθε χρόνο, προκειμένου να εντοπίζουν προβλήματα διακρίσεων λόγω φύλου στα συστήματα ταξινόμησης επαγγελμάτων, καταρτίζοντας προγράμματα ισότητας που θα περιλαμβάνουν διαφανή συστήματα αμοιβών.
 4. Πρακτική εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ισότητα των φύλων το οποίο καλύπτει όλους τους τομείς της κοινωνικοοικονομικής και πολιτικής ζωής του τόπου πρέπει να διασφαλισθεί με την εγκαθίδρυση συστήματος λογοδοσίας σε όλα τα υπουργεία.
 5. Λήψη μέτρων που να βοηθούν τον συνδυασμό επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων:  δημιουργία υποδομών κοινωνικής φροντίδας, πληρωμένη γονική άδεια, εισαγωγή της άδειας πατρότητας, δημιουργία δομών στις επιχειρήσεις και προώθηση καλών πρακτικών διευκόλυνσης της μητρότητας.
 6. Συμπερίληψη ειδικής ρήτρας για την εξάλειψη του χάσματος αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων σ’ όλες τις μορφές σε όλες τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
 7. Εισαγωγή νομοθεσίας υποχρεωτικής εφαρμογής του κώδικα συμπεριφοράς για σεξουαλική παρενόχληση σε όλες τις επιχειρήσεις και εργοδότες.
 8. Σωστή οργάνωση των διάφορων μορφών ευέλικτης απασχόλησης και ενσωμάτωσης τους στις εργασιακές και κοινωνικές πολιτικές με τρόπο που θα αποτελεί μια ευκαιρία και όχι μια απειλή για τις γυναίκες με τη δημιουργία γυναικείων γκέτο με χαμηλούς μισθούς χωρίς ευκαιρίες μεταπήδησης στην πλήρη απασχόληση.
 9. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης να προωθούν την ισότητα και την αποδόμηση των στερεότυπων που ισχύουν για τα δύο φύλα.