Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

tmimata
ΤΜΗΜΑΤΑ

Το Τμήμα Εργαζόμενων Καταναλωτών ΔΕΟΚ (ΤΕΚ) δημιουργήθηκε το 2002 με στόχο την ενημέρωση προώθηση και υπεράσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων τω εργαζόμενων καταναλωτών.

Η τελευταία δεκαετία χαρακτηρίζεται από εξελίξεις οι οποίες οδήγησαν σε ένα διαφοροποιημένο καταναλωτικό περιβάλλον και σε έξαρση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας.

Η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε και η ελευθεροποίηση της αγοράς και των τιμών χωρίς επαρκή λειτουργία του ανταγωνισμού και των εποπτικών μηχανισμών του κράτους οδήγησαν σε στρεβλώσεις και παθογένειες του καταναλωτικού προτύπου με αρνητικές επιπτώσεις σε βάρος του καταναλωτή.

Κυρίαρχος στόχος του ΤΕΚ ΔΕΟΚ είναι η προστασία και η ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων μέσα από διεκδίκηση και κατοχύρωση ουσιωδών καταναλωτικών δικαιωμάτων. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει ενσωματώσει βασικούς άξονες διεκδίκησης και θέσεις στις γενικότερες πολιτικές και δράσεις της ομοσπονδίας. Το ΤΕΚ παρεμβαίνει αποφασιστικά σε όλα τα θεσμικά κέντρα εξουσίας είτε αυτά αφορούν την κυβέρνηση είτε αφορούν το κοινοβούλιο για την κατάργηση του ολιγοπωλίων και των καρτέλ για έλεγχο της ποιότητας και των τιμών βασικών καταναλωτικών προϊόντων για μείωση αδικαιολόγητων φορολογικών επιβαρύνσεων και ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Το ΤΕΚ συμμετέχει στην Συμβουλευτική Επιτροπή Καταναλωτών και διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για τα δικαιώματα των εργαζομένων καταναλωτών. Επιπρόσθετα ενημερώνει και καθοδηγεί υπεύθυνα τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες για την διεκδίκηση και διασφάλιση των καταναλωτικών τους δικαιωμάτων.

Ειδικότερα το ΤΕΚ ιεραρχεί ψηλά στις προτεραιότητες του προβάλλει και διεκδικεί τα ακόλουθα μέτρα:

  • Ενίσχυση και επαρκή στελέχωση της υπηρεσίας ανταγωνισμού και προστασίας των καταναλωτών.
  • Επιδότηση του κόστους κατανάλωσης του ηλεκτρισμού και του νερού.
  • Προώθηση πρόσθετων μέτρων κοινωνικής πολιτικής που να απευθύνονται ιδιαίτερα στις ασθενέστερες τάξεις του πληθυσμού.
  • Σύσταση του θεσμού του Επιτρόπου Καταναλωτή.
  • Θεσμοθετημένη και συστηματική ενημέρωση των καταναλωτών, ώστε να εκπαιδευτούν σωστά και να καταστούν ενεργοί πολίτες προς την κατεύθυνση της κατοχύρωσης των καταναλωτικών τους δικαιωμάτων.
  • Ενίσχυση της Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) ώστε να επιτελέσει το ρόλο της άμεσα και αποφασιστικά.
  • Άμεση και ουσιαστική βοήθεια του κράτους προς τους Συνδέσμους και Φορείς Καταναλωτών ώστε και αυτοί να ενισχύσουν περισσότερο την πολύτιμη παρέμβαση τους στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών.

Το ΤΕΚ καλεί τους καταναλωτές να αξιοποιούν τις τηλεφωνικές γραμμές καθώς και τον επαγγελματικό μηχανισμό της ΔΕΟΚ σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου για να υποβάλλουν παράπονα, να καταθέτουν εισηγήσεις και να ενημερώνονται για τα καταναλωτικά τους δικαιώματα.