Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

sindiklistiki
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Κατ’ εξοχή αντικείμενο του μηχανισμού και της υποδομής της ΔΕΟΚ, ειδικότερα των επαγγελματικών στελεχών, είναι η προσφορά εξυπηρέτηση και προστασία των εργοδοτούμενων μελών των συντεχνιών μας για την διασφάλιση και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων και των ωφελημάτων που προνοούν οι συλλογικές συμβάσεις, η εργατική νομοθεσία, οι κανονισμοί και οι θεσμοί που διέπουν τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης του κλάδου ή της επιχείρησης.

deok syndikalistiki

Συγκεκριμένα τα επαγγελματικά στελέχη:

  • Επιθεωρούν, ελέγχουν και επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση του εργοδότη προς τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης του μέλους,
  • Εκπροσωπούν το μέλος και διαχειρίζονται διαφορές μεταξύ μέλους και εργοδότη,
  • Διαπραγματεύονται όρους απασχόλησης ή και συλλογικές συμβάσεις εκπροσωπώντας τους εργοδοτούμενους μέλη. Εκτελούν άλλα καθήκοντα που απορρέουν από την σχέση/σύνδεση μέλους συντεχνίας προς όφελος και συμφέρον του εργοδοτούμενου έναντι του εργοδότη.