Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

Απαγόρευση απόλυσης

Απαγορεύεται η απόλυση εγκύου εργαζομένης, νοουμένου ότι η επηρεαζόμενη έχει γνωστοποιήσει την εγκυμοσύνη της στον εργοδότη της γραπτώς. Από τη γνωστοποίηση μέχρι και 5 μήνες μετά το πέρας της άδειας μητρότητάς της.

Σε περίπτωση που εργοδότης λάβει γνώση από άλλους ότι είναι έγκυος ή την απολύει χωρίς να το ξέρει, η έγκυος εντός 5 ημερών από την προειδοποίηση ή την απόλυση μπορεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από γιατρό και να ανακαλεστεί η απόλυση ή η προειδοποίηση για τερματισμός της απασχόλησης.

Τα πιο πάνω ισχύουν και στην περίπτωση εργαζόμενης που προτίθενται να υιοθετήσουν παιδί νοουμένου ότι έχουν ενημερώσει τον εργοδότη τους με βεβαίωση του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Άδεια μητρότητας

Η έγκυος εργαζόμενη δικαιούται άδεια μητρότητας:

  • 1 τέκνο → 18 εβδομάδες
  • 2 τέκνα → 22 εβδομάδες
  • 3 τέκνα και περισσότερα → 26 εβδομάδες

Από τις πιο πάνω οι 11 είναι υποχρεωτικές να λαμβάνονται 2 εβδομάδες πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού η οποία αναγράφεται στο σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό.

Στην περίπτωση θετής μητέρας η εργαζόμενη δικαιούται την ίδια διάρκεις όπως και πιο πάνω αμέσως μετά την ανάληψη φροντίδας παιδιού κάτω των 12 ετών.

Άλλες διευκολύνσεις

Διασφαλίζεται το δικαίωμα της εγκύου εργαζομένης σε άδεια απουσίας από την εργασία, χωρίς απώλεια αποδοχών, για σκοπούς εξετάσεων προγεννητικού ελέγχου, νοουμένου ότι δεν μπορούν να γίνουν σε άλλο χρόνο και εφόσον προειδοποιήσει έγκαιρα τον εργοδότη της και προσκομίσει σχετικό ιατρικό δικαιολογητικό.

Για χρονικό διάστημα 9 μηνών από τον τοκετό ή από την ημέρα που αρχίζει η περίοδος της άδειας μητρότητας στην περίπτωση υιοθεσίας, η εργαζόμενη δικαιούται μια ώρα απουσίας κάθε μέρα, η οποία θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας, για το θηλασμό ή/και για τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού. Η φυσική μητέρα χάνει το δικαίωμα αυτό σε περίπτωση που η θετή μητέρα κάνει χρήση του ίδιου δικαιώματος για το ίδιο παιδί.

Επίδομα μητρότητας

Κατά τη διάρκεια της μητρότητας η εργαζόμενη λαμβάνει επίδομα μητρότητας το οποίο είναι ίσο με το 72% των ασφαλιστέων αποδοχών της μέσα στο προηγούμενο έτος εισφορών. Για παροχή του επιδόματος μητρότητας η εργαζόμενη συμπληρώνει και υποβάλλει σχετική αίτηση στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσα σε 21 ημέρες από την ημέρα από την οποία απαιτείται το επίδομα. Η υποβολή της αίτησης γίνεται αμέσως μετά την συμπλήρωση της 25ης εβδομάδας κύησης. Εάν η αίτηση υποβληθεί μετά από τον τοκετό η περίοδος των 18 εβδομάδων καθορίζεται με βάση την ημερομηνία του τοκετού και όχι με βάση την ημερομηνία του αναμενόμενου τοκετού.

 

Η παρένθετη μητέρα έχει δικαίωμα σε άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας δεκατεσσάρων (14) συναπτών εβδομάδων, οι οποίες λαμβάνονται υποχρεωτικά από τη δεύτερη εβδομάδα πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού.