Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει κατώτατα όρια μισθών για οποιαδήποτε εργασία σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία ικανοποιείται ότι οι μισθοί που καταβάλλονται σε εργαζόμενους είναι αδικαιολόγητα χαμηλοί. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί επιπλέον να διαφοροποιεί ή καταργεί έναν κατώτατο μισθό. Ο κατώτατος μισθός στην Κύπρο εφαρμόζεται μόνο στα πιο κάτω επαγγέλματα:

  • Γραφείς
  • Πωλητές
  • Σχολικοί βοηθοί
  • Βοηθοί παιδοκόμοι / βρεφοκόμοι
  • Νοσηλευτικούς βοηθούς
  • Φροντιστές σε ιδρύματα

Τα πιο πάνω επαγγέλματα έχουν €870 μισθό τους πρώτους 6 μήνες και μετά αυξάνεται στα €924.

  • Φρουροί ασφαλείας €4,90 / ώρα για τους πρώτους 6 μήνες και μετά αυξάνεται στα €5,20 / ώρα.
  • Καθαριστές κτηριακών εγκαταστάσεων €4,55 / ώρα για τους πρώτους 6 μήνες και μετά αυξάνεται στα €4,84 / ώρα.