Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

thesis
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΟΚ

Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας – Αντιμετώπιση προκλήσεων – Προστασία Εργαζομένων

 

  1. Η σημασία των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας στη λειτουργία και ανάπτυξη της οικονομίας είναι νευραλγικής σημασίας, ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και ύφεσης της οικονομίας.
  2. Το υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης και λειτουργίας των κερδοφόρων οργανισμών κοινής ωφελείας είναι πετυχημένο και οικονομικά βιώσιμο.
  3. Οι Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας παρέχουν υπηρεσίες ψηλών προδιαγραφών και λειτουργούν με οργανωτική διοικητική και επιχειρησιακή επάρκεια.
  4. Στους ημικρατικούς οργανισμούς λειτουργούν άψογα οι εργασιακές σχέσεις. Το δικαίωμα απασχόλησης είναι διασφαλισμένο, γεγονός που συμβάλλει στη διατήρηση της εργατικής ειρήνης και ηρεμίας, στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία τους.
  5. Απαιτείται ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων οργανισμών ώστε αυτοί να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία, διοικητική αυτοτέλεια και αποτελεσματικότητα, στο δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην οικονομία.

Ενόψει των πιο πάνω δεδομένων:

  1. Η ΔΕΟΚ θα υπερασπιστεί τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.
  2. Θα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κερδοφόρων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και εκποίησης δημόσιου πλούτου.
  3. Θα υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και την οργανωτική και διοικητική τους ανασυγκρότηση, ώστε οι οργανισμοί να καταστούν πραγματικά αυτόνομοι, ευέλικτοι, αποτελεσματικοί και ανταγωνιστικοί.
  4. Θα υποστηρίξει την προώθηση στρατηγικών συμμαχιών ώστε οι Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας, να μπορούν να διαδραματίσουν αποτελεσματικά τον αναπτυξιακό και κοινωνικό τους ρόλο.
  5. Θα αγωνισθεί ώστε όλες οι θέσεις εργασίας να προστατευθούν και οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν αξιοπρεπείς και δίκαιους όρους απασχόλησης.