Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

exevresi
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ομοσπονδία αναπτύσσει περιορισμένη δραστηριότητα στο τομέα εύρεσης εργασίας σε ανέργους που ζητούν τέτοια βοήθεια στα επαρχιακά γραφεία.
Ιδιαίτερα αποτελεσματική είναι αυτή η υπηρεσία για εξασφάλιση εργοδότη στον ιδιωτικό τομέα λόγω των γνωριμιών και σχέσης που έχουν τα επαγγελματικά στελέχη, οι αξιωματούχοι και ακτιβιστές στελέχη της ΔΕΟΚ με εργοδότες και επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέλη των συντεχνιών της.

Επιπλέον τα στελέχη της Ομοσπονδίας παρέχουν πληροφορίες σε ενδιαφερόμενους να εργοδοτηθούν στο δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ.
Για πληροφορίες και στήριξη απευθύνεστε στα επαρχιακά γραφείατης οργάνωσης.