Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

Δικαιούχοι

Χήρα η οποία κατά το χρόνο του θανάτου του συζύγου της και/ή χήρος, ο οποίος κατά το χρόνο του θανάτου της συζύγου του συζούσε με αυτόν η αυτήν ή συντηρείτο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από αυτόν/αυτήν, νοουμένου ότι ο σύζυγος απεβίωσε κατά η μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 (8/2019).

Η/Ο σύζυγος θεωρείται ως εξαρτώμενο αν δεν ασκεί ασφαλιστέα απασχόληση.

Σε περίπτωση που η/ο χήρα/ρος συνάψει νέο γάμο παύει να έχει δικαίωμα σε εφάπαξ ποσό.

Στην περίπτωση που ο/η αποβιώσας/αποβιώσασα τελέσει γάμο μετά τη συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας, η/ο χήρα/ος δε δικαιούται σύνταξη χηρείας εάν δεν παρέλθει χρονικό διάστημα 5 ετών από την ημερομηνία γάμου μέχρι την ημερομηνία θανάτου.