Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

  • Η γονική άδεια είναι άδεια χωρίς απολαβές με σκοπό τη φροντίδα και ανατροφή του παιδιού και ισχύει για άνδρες και γυναίκες.
  • Έχει συνολική διάρκεια 18 εβδομάδες για κάθε παιδί (ασχέτως διδύμων, τριδύμων)και αφορά τη φροντίδα και ανατροφή του παιδιού. Σε περίπτωση χήρου γονέα η διάρκεια αυξάνεται σε 23 εβδομάδες.
  • Χρήση μπορεί να γίνει από εργαζόμενο που έχει συμπληρώσει συνεχή απασχόληση 6 μηνών στον ίδιο εργοδότη.
  • Ελάχιστη διάρκεια 1 εβδομάδα και μέγιστη 5 εβδομάδες ανά έτος. Για οικογένεια με 3 παιδιά και πάνω μέχρι επεκτείνεται σε 7 εβδομάδες. Με τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη η μέγιστη άδεια μπορεί να είναι μεγαλύτερη.

Χρόνος και τρόπος λήψης της γονικής άδειας

Φυσικοί γονείς

Μητέρα: με τη λήξη της άδειας μητρότητας μέχρι και το 8ο έτος ηλικίας.

Πατέρας: με τη γέννηση του παιδιού μέχρι το 8ο έτος ηλικίας.

Θετοί γονείς

Μητέρα: με τη λήξη της άδειας μητρότητας και σε διάστημα 8 ετών από την ημερομηνία υιοθεσίας, με όριο το 12ο έτος ηλικίας του παιδιού.

Πατέρας: με την υιοθεσία του παιδιού και σε διάστημα 8 ετών από την ημερομηνία υιοθεσίας, με όριο το 12ο έτος ηλικίας.

* Στην περίπτωση παιδιού με αναπηρία η γονική άδεια λαμβάνεται μέχρι το 18ο έτος ηλικίας του παιδιού.

Ο εργαζόμενος οφείλει να προειδοποιήσει γραπτώς τον εργοδότη του, 3 εβδομάδες πριν από την ημέρα έναρξης της γονικής άδειας, και να αναφέρει την ημέρα έναρξης και λήξης της. Στις περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας/ πάθησης παιδιού, η προειδοποίηση μειώνεται σε 1 εβδομάδα.

Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση γονικής άδειας εάν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι ο εργαζόμενος δεν δικαιούται τέτοια άδεια. Θα πρέπει όμως προτού αρνηθεί να ενημερώσει γραπτώς τον εργαζόμενο για την πρόθεση του να μην του χορηγήσει άδεια, και να καλέσει τον εργαζόμενο να υποβάλει εντός 7 ημερών τους λόγους που πιστεύει ότι δικαιούται την άδεια. Πριν ο εργοδότης αποφασίσει να αρνηθεί τη χορήγηση της γονικής άδειας, υποχρεούται να λάβει υπόψη τους λόγους για τους οποίους ο εργαζόμενος πιστεύει ότι δικαιούται την άδεια και εάν αρνηθεί θα πρέπει να αιτιολογήσει τους λόγους άρνησής του.

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

Η άδεια για λόγους ανωτέρας βίας λαμβάνεται μόνο για επείγοντες οικογενειακούς λόγους. Επείγοντες οικογενειακοί λόγοι είναι ασθένεια ή ατύχημα των εξαρτωμένων μελών και καθιστούν την άμεση παρουσία του εργαζόμενου.

Εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:

  • Παιδί
  • Σύζυγο
  • Γονέα
  • Αδελφό/ή
  • Παππού, γιαγιά

Η συνολική διάρκεια της άδειας για λόγους ανωτέρας βίας είναι 7 ημέρες τον χρόνο χωρίς αποδοχές. Ο εργαζόμενος ειδοποιεί τον εργοδότη του το συντομότερο δυνατό.

Απαγόρευση τερματισμού ή διακοπής της απασχόλησης

Η αίτηση για λήψη ή η λήψη γονικής άδειας, ή η απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας, δεν αποτελεί λόγο για τερματισμό της απασχόλησης και δεν διακόπτει το συνεχές της απασχόλησης.

Απαγόρευση διάκρισης

Η αίτηση για λήψη ή η λήψη γονικής άδειας, ή η απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας, δεν αποτελεί λόγο για λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση του εργαζόμενου.