Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

thesis
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΟΚ
 1. Τη διατήρηση του κοινωνικού τριμερούς χαρακτήρα του Ταμείου που στηρίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
 2. Τη διασφάλιση του αποθεματικού του Ταμείου με τη μη διαγραφή της εκκρεμούσας οφειλής της κυβέρνησης προς αυτό, ώστε να διασφαλισθεί η οικονομική βιωσιμότητα του Ταμείου και η επάρκεια των συνταξιοδοτικών παροχών.
 3. Τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα επιστρέψει σταδιακά πίσω στο Ταμείο τα οφειλόμενα ποσά μόλις οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέψουν και ότι θα προωθήσει σύντομα τον εκσυγχρονισμό της επενδυτικής πολιτικής του ταμείου.
 4. Τη δέσμευση της Κυβέρνησης ότι οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα αποτελούν προϊόν κοινωνικού διαλόγου και θα διασφαλίζουν πλήρως τη βιωσιμότητα του Τ.Κ.Α και την επάρκεια των συνταξιοδοτικών παροχών.
 1. Συλλογική  απόφαση για απόσυρση των απαράδεκτων και αντιδημοκρατικών προτάσεων της εκ περιτροπής προεδρίας, της σταθμισμένης ψήφου, της παραμονής εποίκων και δραστικής διαφοροποίησης των προτάσεων για το περιουσιακό.
 2. Να αποκαλύψουμε και να στηλιτεύσουμε την τουρκική κακοπιστία και αδιαλλαξία. Με καταγγελίες στα διεθνή και ευρωπαϊκά σώματα όχι μόνο για την τουρκική στάση στις διαπραγματεύσεις αλλά και σε ειδικότερα θέματα: Εποικισμός, καταστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς, σφετερισμός Ελληνοκυπριακών περιουσιών, επιστροφή της Αμμοχώστου.
 3. Ανάληψη διεθνούς διαφωτιστικής εκστρατείας.
 4. Να διαμορφωθεί περίγραμμα λύσης του Κυπριακού, με βάση το κοινό ανακοινωθέν του Εθνικού Συμβουλίου το Σεπτέμβριο του 2009 και να παρουσιαστεί επίσημα στον ΟΗΕ , την Ε.Ε. και τη Διεθνή Κοινότητα.
 5. Να προωθηθεί η υιοθέτηση δέσμης αρχών λύσης του Κυπριακού σε προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
 6. Να διατυπωθεί στην Ε.Ε. αίτημα διορισμού πολιτικής προσωπικότητας, ως απεσταλμένου για το κυπριακό και όχι τεχνοκράτη όπως ισχύει τώρα.
 7. Να ξεκαθαριστεί ότι δεν πρόκειται η Κύπρος να επιτρέψει άνοιγμα οποιουδήποτε νέου κεφαλαίου στον ενταξιακό διάλογο Τουρκίας – Ε.Ε. χωρίς εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Τουρκίας.

 

 

 1. Αύξηση της φορολογίας στα κεφαλαιουχικά κέρδη.
 2. Αύξηση της φορολογίας των ακινήτων και του αδρανούς πλούτου.
 3. Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
  · Ενίσχυση της στελέχωσης των φορολογικών υπηρεσιών.
  · Αυστηρότερες ποινές για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και παράνομης εργασίας
  · Παραχώρηση φορολογικών κινήτρων στους πολίτες ώστε να απαιτούν την έκδοση απόδειξης από τους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών.
  · Εισαγωγή τεκμηρίων πλούτου και πολυτελούς διαβίωσης.
  · Διασύνδεση φορολογικών υπηρεσιών και κυβερνητικών τμημάτων για παροχή πληροφοριών και διαμόρφωση αποτελεσματικού φορολογικού μητρώου.