Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

thesis
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΟΚ

Κυπριακή Οικονομία

  1. Ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο θα βασίζεται στην πράσινη οικονομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην προώθηση της έρευνας και καινοτομίας.
  2. Η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να κατανέμει τους καρπούς της δίκαια προς όλα τα εισοδηματικά στρώματα συμβάλλοντας στην μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.
  3. Εκτεταμένη εφαρμογή προγραμμάτων ψηφιακών δεξιοτήτων για όλο το εργατικό δυναμικό του τόπου.
  4. Προώθηση και παραχώρηση κινήτρων για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
  5. Εφαρμογή της στρατηγικής για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας.
  6. Ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο την ενίσχυση και την τεχνολογική αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  7. Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και διευκολύνσεις στις αδειοδοτήσεις και λειτουργίες επιχειρήσεων που ενισχύουν την παραγωγική βάση της οικονομίας και δημιουργούν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας.