Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

thesis
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΟΚ

Μέλος της ΣΕΣ (Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΗ 2020)

  1. Οι στόχοι της Ε2020 να ενσωματωθούν στο πλαίσιο μιας εναλλακτικής και πιο ισορροπημένης οικονομικής διακυβέρνησης. Στόχοι απασχόλησης, μείωση της φτώχειας, και κλιμακωτής προστασίας πρέπει να είναι δεσμευτικοί, όπως είναι οι στόχοι δημοσιονομικής σταθερότητας.
  2. Η Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο να πραγματοποιήσουν έρευνα για τη σχετικότητα/ συνάφεια του υπάρχοντος πλαισίου, ειδικότερα τα εργαλεία του, να επιτύχουν τους στόχους.
  3. Οι εθνικοί ευρωπαϊκοί κοινωνικοί εταίροι να είναι πλήρως συμμετέχοντες στην διαδικασία της Ε2020 και οι εισηγήσεις των συνδικάτων να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.