Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

Στην Κύπρο ισχύει το Αναλογικό Σχέδιο Κοινωνικών ασφαλίσεων το οποίο καλύπτεται από σχετικό νόμο.

Καλύπτονται οι μισθωτοί, οι αυτοεργοδοτούμενοι και προαιρετικά ασφαλιζόμενα άτομα καθώς και οι εξαρτώμενοι τους.

Το σύστημα εδράζεται στο πνεύμα της κοινωνικής αλληλεγγύης.  Αποτελεί νομική υποχρέωση όλων όσων εργάζονται να συνεισφέρουν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Ο κάθε εργοδότης πρέπει να αποκόπτει από τον μισθό του κάθε υπαλλήλου το ποσοστό 8,3% και να το συνεισφέρει στις κοινωνικές ασφαλίσεις με αντίστοιχο δικό του ποσό καθώς και άλλες εισφορές του στα διάφορα σχετικά ταμεία.

Το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων παρέχει στους δικαιούχους διάφορες παροχές όπως, συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα.