Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

Υποχρέωση εργοδότη Ο εργοδότης υποχρεούται να πληροφορεί γραπτώς (γραπτή σύμβαση, ή επιστολή πρόσληψης, ή με άλλο έγγραφο ) και με την υπογραφή του για τους όρους απασχόλησης του εργαζόμενου εντός 1 μήνα από την έναρξη της εργασίας.

Εξαίρεση για όσους η συνολική διάρκεια απασχόλησης διαρκεί μέχρι 1 μήνα ή τις 8 ώρες την εβδομάδα.

Στοιχεία γραπτής ενημέρωσης

  • Στοιχεία ταυτότητας εργοδότη και εργαζόμενου.
  • Τόπο εργασίας εργαζόμενου.
  • Την εγγεγραμμένη έδρα της επιχείρησης ή η διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη.
  • Τη θέση, την κατηγορία απασχόλησης και το αντικείμενο εργασίας.
  • Την ημερομηνία έναρξης απασχόλησης (και λήξη όταν είναι ορισμένου χρόνου).
  • Διάρκεια άδειας καθώς και ο τρόπος και χρόνος παροχής της.
  • Προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης.
  • Όλες οι αποδοχές και η περιοδικότητα καταβολής.
  • Η διάρκεια της κανονικής ημερήσιας ή εβδομαδιαίας απασχόλησης του.