Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

thesis
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΟΚ

Παραγωγικότητα - Συμβούλιο Παραγωγικότητας

  1. Διασφάλιση συνθηκών Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία και διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων σ όλα τα επίπεδα της παραγωγικής διαδικασίας.
  2. Ανάπτυξη κουλτούρας παραγωγικότητας σ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στις επιχειρήσεις και στους χώρους εργασίας.
  3. Εκσυγχρονισμό και τεχνολογική αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
  4. Βελτίωση του συνδυασμού μεταξύ ζήτησης και προσφοράς δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης καλύτερης πρόσβασης στην κατάρτιση, ειδικά για γυναίκες, άτομα με αναπηρίες και όσων ζουν σε αγροτικές απομακρυσμένες περιοχές αλλά και όσων ατόμων εργάζονται σε μορφές άτυπης απασχόλησης.
  5. Επέκταση του θεσμού των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με ιδιαίτερη έμφαση σε επαγγέλματα που απαιτούν πράσινες δεξιότητες και δεξιότητες σε νέες τεχνολογίες και επαγγέλματα.
  6. Επανασχεδιασμός του επαγγελματικού προσανατολισμού ώστε να επιτευχθεί σύζευξη εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων και αναγκών αγοράς εργασίας.
  7. Την αντικατάσταση των θέσεων εργασίας χαμηλής παραγωγικότητας με θέσεις εργασίας ψηλής παραγωγικότητας με παράλληλα αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και ενσωμάτωση της εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης στην παραγωγική διαδικασία.
  8. Την προώθηση στοχευμένων ερευνητικών δράσεων σε θέματα παραγωγικότητας.
  9. Την άρση αντιπαραγωγικών πρακτικών και θεσμών στη δημόσια υπηρεσία.
  10. Την εισαγωγή εθνικού συστήματος προσόντων και επέκταση της εισαγωγής πρότυπων επαγγελματικών προσόντων σ όλα τα επαγγέλματα, αφού αυτό θα βοηθήσει την βελτίωση αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού σε ολόκληρο το φάσμα της κυπριακής οικονομίας.