Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΤΙΣΙΜ» ΔΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ff

Women Strike New York 1857Η ημέρα της γυναίκας θα πρέπει να είναι περισσότερο ημέρα προβληματισμού παρά εορτασμού.  Προβληματισμού για τις πατριαρχικές αντιλήψεις και τα έμφυλα κοινωνικά στερεότυπα που εξακολουθούν να κυριαρχούν στην κοινωνία μας, προβληματισμού για την γυναικεία φτώχεια, την έμφυλη βία, την εργασιακή εκμετάλλευση, την απουσία των γυναικών από τα κέντρα λήψεων αποφάσεων.

Προβληματισμοί που πρέπει να μετουσιώσουμε σε πολιτική δέσμευση και κοινωνική αντίδραση για να σπάσουμε το φράγμα της σιωπής και της ανοχής για να διεκδικήσουμε την θέση που της αξίζει στην κοινωνία, στην οικογένεια, στην πολιτική, στην απασχόληση. Για να αλλάξουμε τις νοοτροπίες και τα στερεότυπα που θεωρούν την γυναίκα κατώτερο άνθρωπο με περιορισμένα ανθρώπινα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα.

Οι έμφυλοι στατιστικοί δείκτες αποτυπώνουν μια θλιβερή εικόνα για την θέση της γυναίκας στην κοινωνία και στην απασχόληση την οποία οφείλουμε να ανατρέψουμε. Το χάσμα των αμοιβών ανέρχεται στο 11%, ο έμφυλος επαγγελματικός διαχωρισμός στο 19% ενώ η μερική απασχόληση έχει αυξηθεί στο 17% .

Η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών οφείλεται κυρίως:

 • Στο γεγονός ότι οι διοικητικές θέσεις που αμείβονται καλύτερα καταλαμβάνονται κυρίως από άνδρες. Αυτή η τάση κορυφώνεται στις υψηλές θέσεις όπου οι γυναίκες αποτελούν ποσοστό μικρότερο του 26% των Διευθυντικών Στελεχών.
 • Οι γυναίκες αναλαμβάνουν άμισθα καθήκοντα όπως το νοικοκυριό και η φροντίδα των παιδιών. Οι εργαζόμενοι άνδρες δραστηριοποιούνται περίπου 9 ώρες την εβδομάδα σε άμισθες οικιακές εργασίες ενώ οι γυναίκες 22 ώρες.
 • Οι οικογενειακές υποχρεώσεις για την φροντίδα των παιδιών κρατούν τις γυναίκες για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από την εργασία. Αυτές οι διακοπές δεν επηρεάζουν μόνο τις αποδοχές αλλά και τις μελλοντικές συντάξεις οι οποίες συγκριτικά με αυτές των ανδρών είναι κατά 33% χαμηλότερες.
 • Ο επαγγελματικός διαχωρισμός ο οποίος συμβάλλει σημαντικά στο έμφυλο χάσμα τόσο στον αριθμό όσο και στην ποιότητα των θέσεων εργασίας. Οι γυναίκες στην απασχόληση υπερεκπροσωπούνται σε ένα μικρό φάσμα τομέων και επαγγελμάτων. Κυρίως στους τομείς των κοινωνικών υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, ενώ υποαντιπροσωπεύονται σε επαγγέλματα με υψηλές απολαβές, όπως σε κλάδους των θετικών επιστημών, της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών.
 • Οι μισθολογικές διακρίσεις που αν και παράνομες συνεχίζουν να ενισχύουν την μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων.

Το Τμήμα Ισότητας και Ίσης Μεταχείρισης της ΔΕΟΚ θα συνεχίσει τον αγώνα μέχρι την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου περί ίσης μεταχείρισης αντρών και γυναικών. Με δημόσιες παρεμβάσεις και στοχευμένες δράσεις θα συνεχίσουμε να απαιτούμε και να διεκδικούμε:

 • Την πρακτική εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ισότητα των φύλων το οποίο καλύπτει όλους τους τομείς της κοινωνικοοικονομικής και πολιτικής ζωής του τόπου με την εγκαθίδρυση συστήματος λογοδοσίας σε όλα τα υπουργεία.
 • Την υποχρέωση εργοδοτών να προβαίνουν στην εξέταση των μισθών κάθε χρόνο, προκειμένου να εντοπίζουν προβλήματα διακρίσεων λόγω φύλου στα συστήματα ταξινόμησης επαγγελμάτων, καταρτίζοντας προγράμματα ισότητας που θα περιλαμβάνουν διαφανή συστήματα αμοιβών.
 • Την λήψη μέτρων που να βοηθούν τον συνδυασμό επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων και την δημιουργία υποδομών κοινωνικής φροντίδας, όπως δημιουργία δομών παιδικής φροντίδας στις επιχειρήσεις και η προώθηση καλών πρακτικών διευκόλυνσης της μητρότητας.
 • Συμπερίληψη ειδικής ρήτρας για την εξάλειψη του χάσματος αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων σε όλες τις μορφές σε όλες τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
 • Την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην φιλοσοφία και στον σχεδιασμό των προγραμμάτων απασχόλησης, κατάρτισης και επιμόρφωσης.
 • Την διαμόρφωση διαδικασιών εύκολης πρόσβασης σε μηχανισμούς υποβολής προσφυγών και καταγγελιών περιπτώσεων διακρίσεων.

Γραφείο Τύπου ΔΕΟΚ
7 Μαρτίου 2023

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2024: Ισότητα στην εργασία χωρίς Κοινωνικούς αποκλεισμούς για δικαιότερη και ισχυρότερη δημοκρατία

Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας υπενθυμίζει σε όλους μας ότι η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων αποτελεί θεμελιώδη δικαίωμα όλων μας αλλά ταυτόχρονα είναι ...

Μαρ 08, 2024

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΕΚ - ΠΕΟ - ΔΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Την έντονη ανησυχία και αντίδραση των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ – ΠΕΟ – ΔΕΟΚ εκφράζουν με κοινή τους ανακοίνωση και καλούν την κυβέρνησ...

Φεβ 01, 2024

Συνάντηση ηγεσίας της ΔΕΟΚ με τον Υπουργό Οικονομικών

Μέτρα για θωράκιση της κοινωνικής συνοχής Υπόμνημα με προτάσεις που αποσκοπούν στη θωράκιση της κοινωνικής συνοχής, επέδωσε ο Πρόεδρος του Συμβουλί...

Ιαν 26, 2024

Σε οριακό σημείο η κατάσταση με την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών Απαιτείται αναθεώρηση της Στρατηγικής Απασχόλησης

Επειγόντως αναθεώρηση της Στρατηγικής Απασχόλησης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, πρέπει να είναι το πρώτο θέμα στην ατζέντα του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματο...

Ιαν 23, 2024

Ικανοποιητικό το ύψος του Εθνικού Κατώτατου Μισθού Απαιτείται καθορισμός ωριαίας απόδοσης

Πρωταρχικός στόχος του θεσμού του Εθνικού Κατώτατου Μισθού είναι η προστασία από τις χαμηλές αμοιβές οι οποίες δεν διασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο...

Δεκ 20, 2023

Η πρόταση του Υπουργού Εργασίας για την αναλογιστική μείωση των συντάξεων χρίζει ουσιαστικής βελτίωσης

Το Συμβούλιο Διοίκησης της ΔΕΟΚ σε σημερινή του συνεδρία συζήτησε την πρόταση του Υπουργού Εργασίας αναφορικά με την αναλογιστική μείωση των συντάξεων...

Νοε 08, 2023

Η ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ διεκδικεί αναβάθμιση των χαμηλόμισθων κλιμάκων του εργατικού δυναμικού στην κυβέρνηση

Η συντεχνία Κυβερνητικών Εργατών ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ χαιρετίζει την συμφωνία για την αναβάθμιση των χαμηλόμισθων δημόσιων υπαλλήλων που βρίσκονται στις κλί...

Νοε 02, 2023

Καθολική απεργία στα κρατικά νοσηλευτήρια

Με αποφασιστικότητα, ενωμένο και συσπειρωμένο, όλο το προσωπικό που στελεχώνει τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), προχωρεί, σε οκτάωρη α...

Οκτ 24, 2023

Οδηγίες προς εργοδότες αναφορικά με την Μερική / Ολική Αναστολή Εργασιών Χειμερινής περιόδου 2023 – 2024

Ανακοίνωση των Υπηρερσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με τις οδηγίες προς εργοδότες αναφορικά με τη μερική/ολική αναστολή των εργασιιών της χειμερ...

Οκτ 23, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ευρεία σύσκεψη συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών, που στοχεύει στην κωδικοποίηση εισηγήσεων προς την κυβέρνηση για...

Σεπ 29, 2023

Απαιτείται ολοκληρωμένη πολιτική για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας

Η εξαγγελία της κυβέρνησης για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στην ζάχαρη και στον καφέ, προκαλεί οργή και απογοήτευση.  Οργή γιατί τα μέτρα αυτά αποτελ...

Σεπ 15, 2023

Απαιτείται αποφασιστική παρέμβαση του Προέδρου για μείωση των επιτοκίων

Η πρακτική των τραπεζών να αυξάνουν τα δανειστικά επιτόκια χωρίς ίχνος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι απαράδεχτη και καταδικαστέα. Ένα νομισματικ...

Αυγ 30, 2023

Συνάντηση ΔΕΟΚ με Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Το Συμβούλιο Διοίκησης της ΔΕΟΚ με επικεφαλή τον Πρόεδρο Ιωσήφ Αναστασίου πραγματοποίησε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδο...

Ιουλ 14, 2023

Η συντεχνία ξενοδοχοϋπαλλήλων "ΑΛΛΑΓΗ" ΔΕΟΚ στηρίζει την προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας για διασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης των συνδικαλιστών στους χώρους εργασίας του θέρετρου καζίνο στην Λεμεσό

Η συντεχνία ξενοδοχοϋπαλλήλων "ΑΛΛΑΓΗ" ΔΕΟΚ ανταποκρινόμενη στην έκκληση του Υπουργείου Εργασίας για αποχή από εκδηλώσεις και αντιπαραθέσεις ώστε...

Ιουλ 10, 2023

Απόφαση Συμβουλίου Διοίκησης της ΔΕΟΚ αναφορικά με την μεσολαβητική πρόταση του Υπουργού Εργασίας για την ΑΤΑ

Το Συμβούλιο Διοίκησης της ΔΕΟΚ σε σημερινή του συνεδρία αξιολόγησε την τελευταία μεσολαβητική πρόταση του Υπουργού Εργασίας και αποφάσισε να την αποδ...

Μάι 11, 2023

Απόφαση Συμβουλίου Διοίκησης της ΔΕΟΚ αναφορικά με την μεσολαβητική πρόταση για την ΑΤΑ

Το Συμβούλιο Διοίκησης της ΔΕΟΚ σε σημερινή του συνεδρία αξιολόγησε την πρόταση του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου για την ρύθμιση της ΑΤΑ. Το Σ...

Μάι 02, 2023

ΔΕΟΚ – Μεταφορά εισπράξεων από το ΦΠΑ στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής για προστασία των κοινωνικά ευάλωτων από την ακρίβεια

Η ΔΕΟΚ αμφιβάλλει κατά πόσο η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά θα έχει πραγματικό όφελος στις ομάδες που βρίσκονται στα χαμηλά εισοδηματικά...

Απρ 20, 2023

Απαράδεκτα ανεπαρκής η ποινή για εργασιακή εκμετάλλευση

Η ΔΕΟΚ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια της για την έκδηλα ανεπαρκή ποινή της φυλάκισης με αναστολή που επεβλήθη από το μόνιμο κακουργιοδικείο Λάρνακας...

Απρ 11, 2023