Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΔΕΟΚ ενέκρινε τις εργατικές και κοινωνικές διεκδικήσεις για το 2021

ff

deok new logo 2

Το κεντρικό Συμβούλιο της ΔΕΟΚ σε συνεδρία που διεξήχθη την Παρασκευή ενέκρινε τους στόχους και τις εργατικές διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας για το 2021.

Αναμφισβήτητα τονίζεται στην απόφαση οι διεκδικήσεις και οι στόχοι της ΔΕΟΚ επηρεάζονται από την πανδημία η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και στην οικονομία του τόπου.

Η ισχυρή δημοσιονομική παρέμβαση για στήριξη της απασχόλησης και των εισοδημάτων συνέβαλε σημαντικά στην συγκράτηση της ανεργίας και στην διατήρηση των εισοδημάτων και της κοινωνικής συνοχής.

Ο κοινωνικός διάλογος, αναφέρει η απόφαση του Κ.Σ., διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση των κυβερνητικών σχεδίων και στην υλοποίηση προγραμμάτων για την στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Η οικονομία της Κύπρου κινείται σε αχαρτογράφητα ύδατα εφόσον όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε ποσοστό μείωσης του ΑΕΠ μεταξύ του 5% και του 6% ενώ το δημόσιο χρέος έχει εκτοξευθεί πλέον σε επικίνδυνα ποσοστά.  Από την κρίση του COVID19 έχει πληγεί ιδιαίτερα ο Τουριστικός κλάδος και όλες οι παρεμφερείς επιχειρηματικές δραστηριότητες ενώ ο κατασκευαστικός τομέας αναπτύσσεται σε ικανοποιητικά επίπεδα.  Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΔΕΟΚ θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την δημιουργία και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.  Το ισχυρό αυτό αναπτυξιακό εργαλείο σε συνδυασμό με το χαλαρό Ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά ώστε να τεθούν οι βάσεις για ένα σύγχρονο και βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο με κεντρικούς άξονες την έρευνα και καινοτομία, την πράσινη οικονομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΔΕΟΚ απαιτεί όπως τα μέτρα στήριξης προς τους εργαζόμενους συνεχισθούν μέχρι την πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων και την επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας στην κανονικότητα.

Η κρίση του COVID19 ανέδειξε την ανάγκη της δημιουργίας ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους που να παρέχει ίσες ευκαιρίες και δικαίωμα πρόσβασης όλων των πολιτών σε δημόσια αγαθά όπως η Υγεία, η Παιδεία η στέγη και η αξιοπρεπής απασχόληση.

Σε ότι αφορά το κεφάλαιο της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων θα διεκδικήσουμε αυξήσεις και παρεμφερή ωφελήματα σύμφωνα με την κατάσταση και τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου και της κάθε επιχείρησης.  Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθούμε όμως υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων με αφορμή τον COVID19. 

Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι παρά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφηκαν την τελευταία πενταετία οι μισθοί δεν παρουσίασαν αντίστοιχη βελτίωση.

Ο χαμηλός ρυθμός αποκατάστασης των μισθών και η ανισότητα στην κατανομή του πλούτου αποδεικνύουν ότι η ανάκαμψη της οικονομίας δεν ευνόησε τα πλατιά εισοδηματικά στρώματα καθώς το πραγματικό ακαθάριστο εισόδημα σύμφωνα με επιβεβαιωμένα στοιχεία της eurostat βρίσκεται ακόμα στα επίπεδα του 2014.

Μεταξύ άλλων θα διεκδικήσουμε:

 1. Τη νομική ρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων ώστε η ισχύ τους να καταστεί υποχρεωτική καλύπτοντας το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο και στην επιχείρηση που συνομολογούνται.
 2. Τη βελτίωση των μισθών των εργαζομένων σε κλάδους και επιχειρήσεις που δεν έχουν επηρεαστεί από την πανδημία.
 3. Τη μερική πληρωμή της γονικής άδειας.
 4. Την πληρωμή της άδειας πατρότητας.
 5. Την ενσωμάτωση κοινωνικής ρήτρας στις συλλογικές συμβάσεις η οποία θα προβλέπει την εφαρμογή μέτρων για την εξάλειψη του χάσματος αμοιβών μεταξύ των φύλων.

Σε ότι αφορά τις κοινωνικές διεκδικήσεις οι προτεραιότητες της ΔΕΟΚ για το 2021 επικεντρώνονται στους ακόλουθους στόχους:

 • Στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας ώστε να λειτουργήσουν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στα πλαίσια του ΓΕΣΥ και στις συνθήκες της πανδημίας που αντιμετωπίζουμε.
 • Στην αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση των προγραμμάτων απασχόλησης.
 • Στην άμεση έναρξη διαλόγου για θεσμοθέτηση Γενικού Κατώτατου Μισθού στην βάση των παραμέτρων που θέτει η πρόσφατη πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Στην αναδιαμόρφωση και ανασυγκρότηση των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας για να είναι πιο αποτελεσματικές.
 • Στην ενίσχυση και καθολική εφαρμογή των Ταμείων Προνοίας ώστε να καταστούν πραγματικός συνταξιοδοτικός πυλώνας.
 • Στην δημιουργία υπηρεσίας κοινωνικής ένταξης μεταναστών σε όλους τους δήμους και περιφέρειες της Κύπρου.
 • Στην διαμόρφωση ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής.
 • Στην εφαρμογή εκτεταμένου προγράμματος ενίσχυσης ψηφιακών δεξιοτήτων για το εργατικό δυναμικό.
 • Στην μεταρρύθμιση του συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ώστε να ενισχυθεί ο αναδιανεμητικός του ρόλος διασφαλίζοντας αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους. Επίσης η ΔΕΟΚ διεκδικεί τερματισμό του πέναλτι του 12% για εργαζόμενους σε βαριά χειρονακτικά επαγγέλματα και για γυναίκες με μεγάλα κενά στην ασφαλιστική τους κάλυψη που οφείλονται στην μητρότητα.

 

Γραφείο Τύπου ΔΕΟΚ
11 Ιανουαρίου 2021

Απαράδεκτη η αύξηση δανειστικών επιτοκίων σε στεγαστικά δάνεια  

Οι πληθωριστικές πιέσεις σε συνδυασμό με τις συνεχόμενες αυξήσεις των δανειστικών επιτοκίων δημιουργούν συνθήκες οικονομικής ασφυξίας σε νοικοκυριά κα...

Μαρ 29, 2023

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΤΙΣΙΜ» ΔΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Η ημέρα της γυναίκας θα πρέπει να είναι περισσότερο ημέρα προβληματισμού παρά εορτασμού.  Προβληματισμού για τις πατριαρχικές αντιλήψεις και τα έ...

Μαρ 07, 2023

Απαράδεκτη και προκλητική η Κυβέρνηση στο θέμα της εργοδότησης ξένων εργατών

Δυστυχώς η κατηφόρα αυτής της Κυβέρνησης και η προκλητική της ταύτιση με τα εργοδοτικά συμφέροντα δεν έχουν τέλος. Μετά το φιάσκο του κατώτατου μισθο...

Φεβ 02, 2023

Στρατηγική για την Απασχόληση Αλλοδαπού Εργατικού Προσωπικού

Το θέμα του εκσυγχρονισμού της στρατηγικής για την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες έχει τεθεί από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις από το 2018 χ...

Φεβ 01, 2023

Κλήρωση ΔΕΟΚ: Παράδοση αυτοκινήτου στον τυχερό

Παραδόθηκε στον τυχερό του πρώτου λαχνού από τη Λεμεσό το αυτοκίνητο TOYOTA Aygo. Η οικογένεια της ΔΕΟΚ του εύχεται να είναι καλοτάξιδο.   Υπε...

Ιαν 10, 2023

ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΑΧΕΙΟΥ ΔΕΟΚ

Πραγματοποιήθηκε στις 28/12/2022 στην αίθουσα του Κρατικού Λαχείου, η κλήρωση του Λαχείου της ΔΕΟΚ. Τα δώρα κερδίζουν οι πιο κάτω λαχνοί: TO...

Δεκ 28, 2022

Η ΔΕΟΚ χαιρετίζει την ενότητα του Συνδικαλιστικού Κινήματος στον αγώνα για την αποκατάσταση της ΑΤΑ

Το Συμβούλιο Διοίκησης της ΔΕΟΚ σε σημερινή του συνεδρία ενημερώθηκε για τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αναφορικά με το θέμα της ΑΤΑ. Το Συ...

Δεκ 27, 2022

Ανακοίνωση συνδικαλιστικών οργανώσεων για την ΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πραγματοποιήθηκε σήμερα ευρεία σύσκεψη συνδικαλιστικών οργανώσεων με στόχο την ενημέρωση για τις εξελίξεις και λήψη αποφάσεων σε σχέση με ...

Δεκ 23, 2022

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΕΚΒΙΑΖΕΤΑΙ

Η τρομοκρατική επίθεση στα γραφεία της ΕΔΕΚ από φασίστες του ΕΛΑΜ και της ΕΟΚΑ Β δεν μας φοβίζει. Η Δημοκρατία ούτε τρομοκρατείται ούτε εκβιάζεται. Αν...

Δεκ 09, 2022

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΔΕΟΚ πήρε αποφάσεις για σημαντικά εργασιακά θέματα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΔΕΟΚ στην Λευκωσία. Η Συνδιάσκεψη συζήτησε και ενέκρινε τις πολιτικές και τις διεκδικήσεις της Ομ...

Νοε 23, 2022

Καλό το καλάθι του νοικοκυριού αλλά δεν είναι αρκετό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Η ΔΕΟΚ θεωρεί ότι η κάθε πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της ανακούφισης των νοικοκυριών από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια είναι καλοδεχούμενη και την χαιρ...

Νοε 18, 2022

Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΔΕΟΚ ενέκρινε την πολιτική αιτημάτων και εργατικών διεκδικήσεων για το 2023

Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΔΕΟΚ σε χθεσινή του συνεδρία ενέκρινε το πλαίσιο πολιτικής και της εργατικές διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας για το 2023. Το Κ...

Νοε 01, 2022

Απόφαση Κεντρικού Συμβουλίου ΔΕΟΚ για υποστήριξη Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές

Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΔΕΟΚ σε συνεδρία του την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου αποφάσισε να καλέσει τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες να τιμήσουν με την ...

Οκτ 13, 2022

Το Συνταξιοδοτικό πρέπει να ρυθμιστεί με κοινωνικό διάλογο και όχι με προεκλογικές δηλώσεις

Οι δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας αναφορικά με το συνταξιοδοτικό και ιδιαίτερα οι τοποθετήσεις του για ζητήματα...

Οκτ 06, 2022

Προώθηση νομοθεσίας για καταπολέμηση του φαινομένου της Μίσθωσης Υπηρεσιών προτείνει η ΔΕΟΚ στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα

Στη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου αναμένεται να τεθούν οι βάσεις για συζήτηση σημαντικών ...

Σεπ 27, 2022

Ευρωπαϊκή Διάσκεψη ΔΕΟΚ EZΑ: Συντονισμός μεταξύ των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για αποτελεσματική ενσωμάτωση της οδηγίας για τον κατώτατο μισθό στο δίκαιο των κρατών της ΕΕ

Οι κοινωνικές ανισότητες, ο καθορισμός Ευρωπαϊκού Κατώτατου Μισθού και ο ρόλος των συνδικάτων ήταν το θέμα της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης που πραγματοποίησε...

Σεπ 23, 2022

Νίκη των Συνδικάτων η ψήφιση της οδηγίας για τον Κατώτατο

Η ΔΕΟΚ προχωρά σε Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική διάσκεψη στην Κύπρο για αξιοποίηση της οδηγίας Η ψήφιση της Οδηγίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για επαρκ...

Σεπ 16, 2022