Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εισηγήσεις της ΔΕΟΚ προς τον ΠτΔ για την επανεκκίνηση της οικονομίας

ff

cna t32e36d1e10b74859ae3eecb23ae0945d 0Σε συνέχεια της σύσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους, η ΔΕΟΚ κατάθεσε την περασμένη Παρασκευή  τις θέσεις και τις προτάσεις της αναφορικά με την διαδικασία επανεκκίνησης της οικονομίας και της άρσης των περιοριστικών μέτρων ώστε η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα σταδιακά να επανέλθουν σε φυσιολογικούς ρυθμούς.  Είναι πεποίθηση της ΔΕΟΚ ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να χαράξει ξεκάθαρη στρατηγική πολιτικής και μέτρων που να οδηγούν στην έξοδο από την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κρίση σε μια κοινωνία της ανάπτυξης, της ευημερίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η ΔΕΟΚ εκφράζει την συμφωνία της με το γενικό πλαίσιο και τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η κυβέρνηση αναφορικά με την σταδιακή άρση των περιορισμών και την επαναλειτουργία κλάδων της οικονομίας και επιχειρήσεων.  

Τονίζει ότι η γνωμάτευση και η καθοδήγηση της επιστημονικής επιδημιολογικής ομάδας αποτελεί προαπαιτούμενο για τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης και θέτει σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την επαναλειτουργία συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας την  ετοιμασία αυστηρού πρωτοκόλλου για την λήψη μέτρων ασφαλείας και υγιεινής στους χώρους εργασίας.  Το πρωτόκολλο πρέπει να είναι διατυπωμένο με σαφήνεια και λεπτομέρεια και να εφαρμόζεται οριζόντια σε όλες τις επιχειρήσεις και κλάδους.  Για να διασφαλισθεί ότι όλοι οι εργοδότες συμμορφώνονται με την υποχρέωση τήρησης των μέτρων θα πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα και αποτελεσματικά μηχανισμός ελέγχου.  Η ΔΕΟΚ προτείνει την επιβολή αυστηρού εξώδικου προστίμου για τους παραβάτες και την αξιοποίηση της αστυνομικής δύναμης στην διαδικασία ελέγχου.

Σημαντικό προαπαιτούμενο στην διαχείριση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας, αναφέρει η ΔΕΟΚ, αποτελεί και η επάρκεια των υποδομών υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  Η  κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε άμεσα μέτρα ενίσχυσης των κρατικών νοσηλευτηρίων.  Προς την κατεύθυνση αυτή επιβάλλεται η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων καθώς και των ευρωπαϊκών πόρων.

Οι επιδημιολογικές εξετάσεις σε επαγγελματικές ομάδες είναι καθοριστικής σημασίας για τον έλεγχο εξάπλωσης του ιού.  Είναι απαραίτητο το πρόγραμμα που αυτή την περίοδο περιλαμβάνει 20,000 εργαζόμενους να επεκταθεί ώστε να καλύψει τις επαγγελματικές ομάδες που θα επιστρέψουν στην εργασία τους.  

Σε ότι αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την στήριξη της οικονομίας και της απασχόλησης η ΔΕΟΚ μεταξύ άλλων προτείνει τα ακόλουθα:

 • Προώθηση προγράμματος ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού. Στο πρόγραμμα να περιλαμβάνεται και έκτακτο σχέδιο επιδότησης διακοπών εργαζομένων και συνταξιούχων σε ξενοδοχειακές μονάδες της Κύπρου.
 • Ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας και προώθησης της πράσινης οικονομίας:
  • Επέκταση του προγράμματος του Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών και κτηρίων.
  • Επιβολή πράσινης φορολογίας σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα.
  • Παραχώρηση κινήτρων σε βιομηχανικές μονάδες για κατασκευή και προώθηση προϊόντων με οικολογικές προδιαγραφές.
  • Φορολογικές ελαφρύνσεις σε επιχειρήσεις που προωθούν την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων του κράτους με βασικό κριτήριο την διατήρηση του επίπεδου της απασχόλησης.
 • Πάταξη της γραφειοκρατίας και επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης επενδύσεων με προστιθέμενη αξία στην οικονομία.Προς την κατεύθυνση αυτή επιβάλλεται η επίσπευση της διαδικασίας μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος καιη επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στο δημόσιο.
 • Αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για ενίσχυση των προγραμμάτων απασχόλησης και στήριξης των επιχειρήσεων.
 • Επιδότηση επιχειρήσεων για δημιουργία θέσεων εργασίας στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Δημιουργία νέου έκτακτου σχεδίου από την ΑνΑΔ με ιδιαίτερη έμφαση την εκπαίδευση και κατάρτιση εργαζομένων στον ξενοδοχειακό τομέα.
 • Ενίσχυση του προγράμματος του Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότηταςτων νέων.Το πρόγραμμα πρέπει να γίνει περισσότερο ευέλικτο και προσιτό και να ενθαρρύνει τους νέους να συμμετέχουν παρέχοντας τους το απαραίτητο κεφάλαιο εκκίνησης.
 • Δημιουργία κέντρων καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας με στόχο την αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την στελέχωση τους με ειδικευμένο προσοντούχο δυναμικό.
 • Με στόχο την ενίσχυση του κατασκευαστικού τομέα, προτείνουμε την επιστροφή του ΦΠΑ για εργασίες ανακαίνισης κατοικιών και εμπορικών καταλυμάτων.Επίσης προτείνομαι την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας και τραπεζικών διευκολύνσεων προς νέα ζευγάρια για απόκτηση στέγης.
 • Άμεση προώθηση της στρατηγικής του Υπουργείου Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας για τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας με κίνητραγια προώθηση καινοτόμων πρωτοβουλιών και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία.
 • Μέτρα για πάταξη της φοροδιαφυγής:
 • Ενίσχυση του τμήματος φορολογίας με προσοντούχο προσωπικό και εξουσίες ελέγχου και εποπτείας.
 • Παραχώρηση φορολογικών κινήτρων στους πολίτες ώστε να απαιτούν την έκδοση απόδειξης από τους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών
 • Εισαγωγή στο φορολογικό σύστημα τεκμηρίων πλούτου και πολυτελούς διαβίωσης.
 • Ενίσχυση του σώματος τηςΕνιαίας Επιθεώρησης Εργασίας με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας.

 

Η ΔΕΟΚ τονίζει στον Πρόεδρο ότι η στήριξη της απασχόλησης και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων αποτελούν θεμελιώδη  στόχο για το συνδικαλιστικό κίνημα.  

Ταυτόχρονα υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν έγκαιρα μέτρα ώστε η  τρέχουσα κρίση να μην οδηγήσει σε φτώχεια και περαιτέρω όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.   Η έκτακτη επιδοματική πολιτική θα πρέπει να συνεχισθεί στοχευμένα για εργαζόμενους που δεν θα επιστρέψουν σύντομα στην εργασία τους.

 

27 Απριλίου 2020
Γραφείο Τύπου ΔΕΟΚ

Εκ πρώτης θετική η ΔΕΟΚ στην εισήγηση του Υπουργού Εργασίας για ελάφρυνση της αναλογιστικής μείωσης του 12% στις συντάξεις

Σε σημερινή συνάντηση στο γραφείο του Υπουργού Εργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και του υπουργού για το θέμα της ελάφρυνσης της αναλογιστικής με...

Ιουλ 12, 2024

Διαμαρτυρία ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ για χαμηλόμισθους

Το συμβούλιο της ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ ενεργοποιεί την απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε περί τα μέσα Μαΐου του 2024 για λήψη δυναμικών...

Ιουν 20, 2024

Η ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ διεκδικεί αναβάθμιση των χαμηλόμισθων κλιμάκων των εργατοϋπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

Σε Γενική Συνέλευση της συντεχνίας κυβερνητικών εργατών της ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ που πραγματοποιήθηκε χθες 14 Μαΐου 2024 εξετάστηκε το θέμα της καθυστέρησης...

Μάι 15, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΕΟΚ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2024

Ενίσχυση των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων για την διασφάλιση δίκαιων και επαρκών κατώτατων μισθών για όλους Φέτος συμπληρώνονται 138 χρόνια από την αι...

Απρ 30, 2024

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2024: Ισότητα στην εργασία χωρίς Κοινωνικούς αποκλεισμούς για δικαιότερη και ισχυρότερη δημοκρατία

Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας υπενθυμίζει σε όλους μας ότι η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων αποτελεί θεμελιώδη δικαίωμα όλων μας αλλά ταυτόχρονα είναι ...

Μαρ 08, 2024

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΕΚ - ΠΕΟ - ΔΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Την έντονη ανησυχία και αντίδραση των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ – ΠΕΟ – ΔΕΟΚ εκφράζουν με κοινή τους ανακοίνωση και καλούν την κυβέρνησ...

Φεβ 01, 2024

Συνάντηση ηγεσίας της ΔΕΟΚ με τον Υπουργό Οικονομικών

Μέτρα για θωράκιση της κοινωνικής συνοχής Υπόμνημα με προτάσεις που αποσκοπούν στη θωράκιση της κοινωνικής συνοχής, επέδωσε ο Πρόεδρος του Συμβουλί...

Ιαν 26, 2024

Σε οριακό σημείο η κατάσταση με την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών Απαιτείται αναθεώρηση της Στρατηγικής Απασχόλησης

Επειγόντως αναθεώρηση της Στρατηγικής Απασχόλησης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, πρέπει να είναι το πρώτο θέμα στην ατζέντα του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματο...

Ιαν 23, 2024

Ικανοποιητικό το ύψος του Εθνικού Κατώτατου Μισθού Απαιτείται καθορισμός ωριαίας απόδοσης

Πρωταρχικός στόχος του θεσμού του Εθνικού Κατώτατου Μισθού είναι η προστασία από τις χαμηλές αμοιβές οι οποίες δεν διασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο...

Δεκ 20, 2023

Η πρόταση του Υπουργού Εργασίας για την αναλογιστική μείωση των συντάξεων χρίζει ουσιαστικής βελτίωσης

Το Συμβούλιο Διοίκησης της ΔΕΟΚ σε σημερινή του συνεδρία συζήτησε την πρόταση του Υπουργού Εργασίας αναφορικά με την αναλογιστική μείωση των συντάξεων...

Νοε 08, 2023

Η ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ διεκδικεί αναβάθμιση των χαμηλόμισθων κλιμάκων του εργατικού δυναμικού στην κυβέρνηση

Η συντεχνία Κυβερνητικών Εργατών ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ χαιρετίζει την συμφωνία για την αναβάθμιση των χαμηλόμισθων δημόσιων υπαλλήλων που βρίσκονται στις κλί...

Νοε 02, 2023

Καθολική απεργία στα κρατικά νοσηλευτήρια

Με αποφασιστικότητα, ενωμένο και συσπειρωμένο, όλο το προσωπικό που στελεχώνει τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), προχωρεί, σε οκτάωρη α...

Οκτ 24, 2023

Οδηγίες προς εργοδότες αναφορικά με την Μερική / Ολική Αναστολή Εργασιών Χειμερινής περιόδου 2023 – 2024

Ανακοίνωση των Υπηρερσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με τις οδηγίες προς εργοδότες αναφορικά με τη μερική/ολική αναστολή των εργασιιών της χειμερ...

Οκτ 23, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ευρεία σύσκεψη συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών, που στοχεύει στην κωδικοποίηση εισηγήσεων προς την κυβέρνηση για...

Σεπ 29, 2023

Απαιτείται ολοκληρωμένη πολιτική για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας

Η εξαγγελία της κυβέρνησης για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στην ζάχαρη και στον καφέ, προκαλεί οργή και απογοήτευση.  Οργή γιατί τα μέτρα αυτά αποτελ...

Σεπ 15, 2023

Απαιτείται αποφασιστική παρέμβαση του Προέδρου για μείωση των επιτοκίων

Η πρακτική των τραπεζών να αυξάνουν τα δανειστικά επιτόκια χωρίς ίχνος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι απαράδεχτη και καταδικαστέα. Ένα νομισματικ...

Αυγ 30, 2023

Συνάντηση ΔΕΟΚ με Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Το Συμβούλιο Διοίκησης της ΔΕΟΚ με επικεφαλή τον Πρόεδρο Ιωσήφ Αναστασίου πραγματοποίησε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδο...

Ιουλ 14, 2023

Η συντεχνία ξενοδοχοϋπαλλήλων "ΑΛΛΑΓΗ" ΔΕΟΚ στηρίζει την προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας για διασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης των συνδικαλιστών στους χώρους εργασίας του θέρετρου καζίνο στην Λεμεσό

Η συντεχνία ξενοδοχοϋπαλλήλων "ΑΛΛΑΓΗ" ΔΕΟΚ ανταποκρινόμενη στην έκκληση του Υπουργείου Εργασίας για αποχή από εκδηλώσεις και αντιπαραθέσεις ώστε...

Ιουλ 10, 2023