Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εισηγήσεις της ΔΕΟΚ προς τον ΠτΔ για την επανεκκίνηση της οικονομίας

ff

cna t32e36d1e10b74859ae3eecb23ae0945d 0Σε συνέχεια της σύσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους, η ΔΕΟΚ κατάθεσε την περασμένη Παρασκευή  τις θέσεις και τις προτάσεις της αναφορικά με την διαδικασία επανεκκίνησης της οικονομίας και της άρσης των περιοριστικών μέτρων ώστε η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα σταδιακά να επανέλθουν σε φυσιολογικούς ρυθμούς.  Είναι πεποίθηση της ΔΕΟΚ ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να χαράξει ξεκάθαρη στρατηγική πολιτικής και μέτρων που να οδηγούν στην έξοδο από την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κρίση σε μια κοινωνία της ανάπτυξης, της ευημερίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η ΔΕΟΚ εκφράζει την συμφωνία της με το γενικό πλαίσιο και τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η κυβέρνηση αναφορικά με την σταδιακή άρση των περιορισμών και την επαναλειτουργία κλάδων της οικονομίας και επιχειρήσεων.  

Τονίζει ότι η γνωμάτευση και η καθοδήγηση της επιστημονικής επιδημιολογικής ομάδας αποτελεί προαπαιτούμενο για τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης και θέτει σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την επαναλειτουργία συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας την  ετοιμασία αυστηρού πρωτοκόλλου για την λήψη μέτρων ασφαλείας και υγιεινής στους χώρους εργασίας.  Το πρωτόκολλο πρέπει να είναι διατυπωμένο με σαφήνεια και λεπτομέρεια και να εφαρμόζεται οριζόντια σε όλες τις επιχειρήσεις και κλάδους.  Για να διασφαλισθεί ότι όλοι οι εργοδότες συμμορφώνονται με την υποχρέωση τήρησης των μέτρων θα πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα και αποτελεσματικά μηχανισμός ελέγχου.  Η ΔΕΟΚ προτείνει την επιβολή αυστηρού εξώδικου προστίμου για τους παραβάτες και την αξιοποίηση της αστυνομικής δύναμης στην διαδικασία ελέγχου.

Σημαντικό προαπαιτούμενο στην διαχείριση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας, αναφέρει η ΔΕΟΚ, αποτελεί και η επάρκεια των υποδομών υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  Η  κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε άμεσα μέτρα ενίσχυσης των κρατικών νοσηλευτηρίων.  Προς την κατεύθυνση αυτή επιβάλλεται η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων καθώς και των ευρωπαϊκών πόρων.

Οι επιδημιολογικές εξετάσεις σε επαγγελματικές ομάδες είναι καθοριστικής σημασίας για τον έλεγχο εξάπλωσης του ιού.  Είναι απαραίτητο το πρόγραμμα που αυτή την περίοδο περιλαμβάνει 20,000 εργαζόμενους να επεκταθεί ώστε να καλύψει τις επαγγελματικές ομάδες που θα επιστρέψουν στην εργασία τους.  

Σε ότι αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την στήριξη της οικονομίας και της απασχόλησης η ΔΕΟΚ μεταξύ άλλων προτείνει τα ακόλουθα:

 • Προώθηση προγράμματος ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού. Στο πρόγραμμα να περιλαμβάνεται και έκτακτο σχέδιο επιδότησης διακοπών εργαζομένων και συνταξιούχων σε ξενοδοχειακές μονάδες της Κύπρου.
 • Ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας και προώθησης της πράσινης οικονομίας:
  • Επέκταση του προγράμματος του Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών και κτηρίων.
  • Επιβολή πράσινης φορολογίας σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα.
  • Παραχώρηση κινήτρων σε βιομηχανικές μονάδες για κατασκευή και προώθηση προϊόντων με οικολογικές προδιαγραφές.
  • Φορολογικές ελαφρύνσεις σε επιχειρήσεις που προωθούν την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων του κράτους με βασικό κριτήριο την διατήρηση του επίπεδου της απασχόλησης.
 • Πάταξη της γραφειοκρατίας και επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης επενδύσεων με προστιθέμενη αξία στην οικονομία.Προς την κατεύθυνση αυτή επιβάλλεται η επίσπευση της διαδικασίας μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος καιη επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στο δημόσιο.
 • Αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για ενίσχυση των προγραμμάτων απασχόλησης και στήριξης των επιχειρήσεων.
 • Επιδότηση επιχειρήσεων για δημιουργία θέσεων εργασίας στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Δημιουργία νέου έκτακτου σχεδίου από την ΑνΑΔ με ιδιαίτερη έμφαση την εκπαίδευση και κατάρτιση εργαζομένων στον ξενοδοχειακό τομέα.
 • Ενίσχυση του προγράμματος του Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότηταςτων νέων.Το πρόγραμμα πρέπει να γίνει περισσότερο ευέλικτο και προσιτό και να ενθαρρύνει τους νέους να συμμετέχουν παρέχοντας τους το απαραίτητο κεφάλαιο εκκίνησης.
 • Δημιουργία κέντρων καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας με στόχο την αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την στελέχωση τους με ειδικευμένο προσοντούχο δυναμικό.
 • Με στόχο την ενίσχυση του κατασκευαστικού τομέα, προτείνουμε την επιστροφή του ΦΠΑ για εργασίες ανακαίνισης κατοικιών και εμπορικών καταλυμάτων.Επίσης προτείνομαι την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας και τραπεζικών διευκολύνσεων προς νέα ζευγάρια για απόκτηση στέγης.
 • Άμεση προώθηση της στρατηγικής του Υπουργείου Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας για τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας με κίνητραγια προώθηση καινοτόμων πρωτοβουλιών και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία.
 • Μέτρα για πάταξη της φοροδιαφυγής:
 • Ενίσχυση του τμήματος φορολογίας με προσοντούχο προσωπικό και εξουσίες ελέγχου και εποπτείας.
 • Παραχώρηση φορολογικών κινήτρων στους πολίτες ώστε να απαιτούν την έκδοση απόδειξης από τους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών
 • Εισαγωγή στο φορολογικό σύστημα τεκμηρίων πλούτου και πολυτελούς διαβίωσης.
 • Ενίσχυση του σώματος τηςΕνιαίας Επιθεώρησης Εργασίας με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας.

 

Η ΔΕΟΚ τονίζει στον Πρόεδρο ότι η στήριξη της απασχόλησης και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων αποτελούν θεμελιώδη  στόχο για το συνδικαλιστικό κίνημα.  

Ταυτόχρονα υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν έγκαιρα μέτρα ώστε η  τρέχουσα κρίση να μην οδηγήσει σε φτώχεια και περαιτέρω όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.   Η έκτακτη επιδοματική πολιτική θα πρέπει να συνεχισθεί στοχευμένα για εργαζόμενους που δεν θα επιστρέψουν σύντομα στην εργασία τους.

 

27 Απριλίου 2020
Γραφείο Τύπου ΔΕΟΚ

Συνάντηση ΕΔΕΚ και ΔΕΟΚ για κρίσιμα εργασιακά θέματα

Σημαντικά εργασιακά θέματα συζητήθηκαν χθες στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της ηγεσίας της ΔΕΟΚ και του Προέδρου της ΕΔΕΚ. Στην συνάντηση...

Οκτ 23, 2020

Προτάσεις ΔΕΟΚ για αντιμετώπιση του COVID19 στους χώρους εργασίας

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ κοινωνικών εταίρων και των Υπουργών Υγείας και οικονομικών για την αντιμετώπιση του COVID19 στους χώ...

Οκτ 16, 2020

Η ΔΕΟΚ δεν θα ανεχτεί αυθαίρετες και παράνομες ενέργειες σε βάρος των εργαζομένων

Η ΔΕΟΚ χαιρετίζει την ξεκάθαρη θέση της Υπουργού Εργασίας και το κάλεσμα της προς τους εργοδότες για διατήρηση των θέσεων εργασίας και πλήρη σεβασμό τ...

Οκτ 07, 2020

Επιβάλλεται να διασφαλιστούν οι βασικές αρχές του ΓεΣΥ

Το ΓεΣΥ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκλίνει από τις θεμελιώδεις αρχές που τέθηκαν για την λειτουργία του, μία εκ των  οποίων είναι η ...

Σεπ 11, 2020

Η ΔΕΟΚ χαιρετίζει τα νέα μέτρα για την απασχόληση

Το νέο πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας για τη στήριξη της οικονομίας και της απασχόλησης είναι συγκροτημένο, στοχευμένo και αξιόπιστο...

Σεπ 03, 2020

Νέα μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του covid-19 όσον αφορά την απασχόληση και τις επιχειρήσεις

Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (3.9.20) για τα νέα μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων...

Σεπ 03, 2020

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη θερμική καταπόνηση

Μπορείτε να δείτε εδώ την ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη θερμική καταπόνηση...

Ιουλ 13, 2020

Ειδικά σχέδια στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων

Το νέο πακέτο στήριξης της οικονομίας ανακοίνωσαν σήμερα οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας για τη στήριξη της απασχόλησης λόγω της πανδημίας. Η τρί...

Ιουν 17, 2020

Στοχευμένα και στην σωστή κατεύθυνση το κυβερνητικό πρόγραμμα στήριξης της απασχόλησης

Το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα στήριξης της απασχόλησης είναι στοχευμένο και προς την σωστή κατεύθυνση. Σημαντικό στοιχείο στα νέα σχέδια είναι ότι η επ...

Ιουν 17, 2020

Ιστορική κατάκτηση για την κοινωνία το ΓεΣΥ

Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του Γενικού Σχεδίου Υγείας αποτελεί ιστορική κατάκτηση του κυπριακού λαού και δικαίωση των εργαζομένων που για δεκαετίε...

Ιουν 01, 2020

Η Συντεχνία ξενοδοχοϋπαλλήλων της ΔΕΟΚ "ΑΛΛΑΓΗ" ζητά συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας για τα προβλήματα στην ξενοδοχειακή βιομηχανία

Η Συντεχνία ξενοδοχοϋπαλλήλων της ΔΕΟΚ "ΑΛΛΑΓΗ" με επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας ζητά τον καθορισμό συνάντησης το συντομότερο δυνατό με στόχο την...

Μάι 22, 2020

Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε αυτούσια την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με την ε...

Μάι 14, 2020

Απαιτείται στρατηγικό πλάνο για την εφαρμογή του ΓεΣΥ και στήριξης των κρατικών νοσηλευτηρίων

Η ΔΕΟΚ χαιρετίζει την απόφαση του ΟΑΥ για εφαρμογή της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος που καθορίζεται στην νομοθεσία. ...

Μάι 05, 2020

Η ΔΕΟΚ καλεί τους εργοδότες να σεβαστούν τους κανόνες ασφάλειας και υγείας, αλλά και τα δικαιώματα των εργαζομένων

Η επανεκκίνηση οικονομικών δραστηριοτήτων και η επαναλειτουργία κλάδων της οικονομίας μετά από τα περιοριστικά μέτρα που λήφθηκαν συνεπεία της πανδημί...

Μάι 04, 2020

Διακήρυξη ΔΕΟΚ για την Εργατική Πρωτομαγιά 2020

«ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΔΥΝΑΜΩΝΕΤΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΣΑΣ» Τιμούμε την φετινή Εργατική Πρωτομαγιά κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες για τους εργαζό...

Απρ 30, 2020

Εισηγήσεις της ΔΕΟΚ προς τον ΠτΔ για την επανεκκίνηση της οικονομίας

Σε συνέχεια της σύσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους, η ΔΕΟΚ κατάθεσε την περασμένη Παρασκευή  τις θέσεις και ...

Απρ 29, 2020

Επιπρόσθετα Μέτρα Στήριξης των Εργαζομένων για την Αντιμετώπιση της Κρίσης Λόγω της Πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19

Μέσα στα πλαίσια της διαρκούς διαδικασίας αναθεώρησης των μέτρων που λαμβάνονται για αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης λόγω της πανδημίας και τη δεδηλω...

Απρ 21, 2020

Απαιτείται σχεδιασμός για την επόμενη μέρα

Η ΔΕΟΚ πιστεύει ότι η χρονική επέκταση των μέτρων που εξαγγέλθηκε χθες από την Κυβέρνηση αποτελεί αδήριτη ανάγκη.  Η Κυπριακή οικονομία βρίσ...

Απρ 09, 2020