Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εισηγήσεις της ΔΕΟΚ προς τον ΠτΔ για την επανεκκίνηση της οικονομίας

ff

cna t32e36d1e10b74859ae3eecb23ae0945d 0Σε συνέχεια της σύσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους, η ΔΕΟΚ κατάθεσε την περασμένη Παρασκευή  τις θέσεις και τις προτάσεις της αναφορικά με την διαδικασία επανεκκίνησης της οικονομίας και της άρσης των περιοριστικών μέτρων ώστε η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα σταδιακά να επανέλθουν σε φυσιολογικούς ρυθμούς.  Είναι πεποίθηση της ΔΕΟΚ ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να χαράξει ξεκάθαρη στρατηγική πολιτικής και μέτρων που να οδηγούν στην έξοδο από την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κρίση σε μια κοινωνία της ανάπτυξης, της ευημερίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η ΔΕΟΚ εκφράζει την συμφωνία της με το γενικό πλαίσιο και τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η κυβέρνηση αναφορικά με την σταδιακή άρση των περιορισμών και την επαναλειτουργία κλάδων της οικονομίας και επιχειρήσεων.  

Τονίζει ότι η γνωμάτευση και η καθοδήγηση της επιστημονικής επιδημιολογικής ομάδας αποτελεί προαπαιτούμενο για τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης και θέτει σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την επαναλειτουργία συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας την  ετοιμασία αυστηρού πρωτοκόλλου για την λήψη μέτρων ασφαλείας και υγιεινής στους χώρους εργασίας.  Το πρωτόκολλο πρέπει να είναι διατυπωμένο με σαφήνεια και λεπτομέρεια και να εφαρμόζεται οριζόντια σε όλες τις επιχειρήσεις και κλάδους.  Για να διασφαλισθεί ότι όλοι οι εργοδότες συμμορφώνονται με την υποχρέωση τήρησης των μέτρων θα πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα και αποτελεσματικά μηχανισμός ελέγχου.  Η ΔΕΟΚ προτείνει την επιβολή αυστηρού εξώδικου προστίμου για τους παραβάτες και την αξιοποίηση της αστυνομικής δύναμης στην διαδικασία ελέγχου.

Σημαντικό προαπαιτούμενο στην διαχείριση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας, αναφέρει η ΔΕΟΚ, αποτελεί και η επάρκεια των υποδομών υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  Η  κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε άμεσα μέτρα ενίσχυσης των κρατικών νοσηλευτηρίων.  Προς την κατεύθυνση αυτή επιβάλλεται η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων καθώς και των ευρωπαϊκών πόρων.

Οι επιδημιολογικές εξετάσεις σε επαγγελματικές ομάδες είναι καθοριστικής σημασίας για τον έλεγχο εξάπλωσης του ιού.  Είναι απαραίτητο το πρόγραμμα που αυτή την περίοδο περιλαμβάνει 20,000 εργαζόμενους να επεκταθεί ώστε να καλύψει τις επαγγελματικές ομάδες που θα επιστρέψουν στην εργασία τους.  

Σε ότι αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την στήριξη της οικονομίας και της απασχόλησης η ΔΕΟΚ μεταξύ άλλων προτείνει τα ακόλουθα:

 • Προώθηση προγράμματος ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού. Στο πρόγραμμα να περιλαμβάνεται και έκτακτο σχέδιο επιδότησης διακοπών εργαζομένων και συνταξιούχων σε ξενοδοχειακές μονάδες της Κύπρου.
 • Ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας και προώθησης της πράσινης οικονομίας:
  • Επέκταση του προγράμματος του Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών και κτηρίων.
  • Επιβολή πράσινης φορολογίας σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα.
  • Παραχώρηση κινήτρων σε βιομηχανικές μονάδες για κατασκευή και προώθηση προϊόντων με οικολογικές προδιαγραφές.
  • Φορολογικές ελαφρύνσεις σε επιχειρήσεις που προωθούν την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων του κράτους με βασικό κριτήριο την διατήρηση του επίπεδου της απασχόλησης.
 • Πάταξη της γραφειοκρατίας και επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης επενδύσεων με προστιθέμενη αξία στην οικονομία.Προς την κατεύθυνση αυτή επιβάλλεται η επίσπευση της διαδικασίας μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος καιη επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στο δημόσιο.
 • Αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για ενίσχυση των προγραμμάτων απασχόλησης και στήριξης των επιχειρήσεων.
 • Επιδότηση επιχειρήσεων για δημιουργία θέσεων εργασίας στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Δημιουργία νέου έκτακτου σχεδίου από την ΑνΑΔ με ιδιαίτερη έμφαση την εκπαίδευση και κατάρτιση εργαζομένων στον ξενοδοχειακό τομέα.
 • Ενίσχυση του προγράμματος του Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότηταςτων νέων.Το πρόγραμμα πρέπει να γίνει περισσότερο ευέλικτο και προσιτό και να ενθαρρύνει τους νέους να συμμετέχουν παρέχοντας τους το απαραίτητο κεφάλαιο εκκίνησης.
 • Δημιουργία κέντρων καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας με στόχο την αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την στελέχωση τους με ειδικευμένο προσοντούχο δυναμικό.
 • Με στόχο την ενίσχυση του κατασκευαστικού τομέα, προτείνουμε την επιστροφή του ΦΠΑ για εργασίες ανακαίνισης κατοικιών και εμπορικών καταλυμάτων.Επίσης προτείνομαι την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας και τραπεζικών διευκολύνσεων προς νέα ζευγάρια για απόκτηση στέγης.
 • Άμεση προώθηση της στρατηγικής του Υπουργείου Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας για τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας με κίνητραγια προώθηση καινοτόμων πρωτοβουλιών και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία.
 • Μέτρα για πάταξη της φοροδιαφυγής:
 • Ενίσχυση του τμήματος φορολογίας με προσοντούχο προσωπικό και εξουσίες ελέγχου και εποπτείας.
 • Παραχώρηση φορολογικών κινήτρων στους πολίτες ώστε να απαιτούν την έκδοση απόδειξης από τους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών
 • Εισαγωγή στο φορολογικό σύστημα τεκμηρίων πλούτου και πολυτελούς διαβίωσης.
 • Ενίσχυση του σώματος τηςΕνιαίας Επιθεώρησης Εργασίας με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας.

 

Η ΔΕΟΚ τονίζει στον Πρόεδρο ότι η στήριξη της απασχόλησης και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων αποτελούν θεμελιώδη  στόχο για το συνδικαλιστικό κίνημα.  

Ταυτόχρονα υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν έγκαιρα μέτρα ώστε η  τρέχουσα κρίση να μην οδηγήσει σε φτώχεια και περαιτέρω όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.   Η έκτακτη επιδοματική πολιτική θα πρέπει να συνεχισθεί στοχευμένα για εργαζόμενους που δεν θα επιστρέψουν σύντομα στην εργασία τους.

 

27 Απριλίου 2020
Γραφείο Τύπου ΔΕΟΚ

Απαράδεκτη η αύξηση δανειστικών επιτοκίων σε στεγαστικά δάνεια  

Οι πληθωριστικές πιέσεις σε συνδυασμό με τις συνεχόμενες αυξήσεις των δανειστικών επιτοκίων δημιουργούν συνθήκες οικονομικής ασφυξίας σε νοικοκυριά κα...

Μαρ 29, 2023

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΤΙΣΙΜ» ΔΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Η ημέρα της γυναίκας θα πρέπει να είναι περισσότερο ημέρα προβληματισμού παρά εορτασμού.  Προβληματισμού για τις πατριαρχικές αντιλήψεις και τα έ...

Μαρ 07, 2023

Απαράδεκτη και προκλητική η Κυβέρνηση στο θέμα της εργοδότησης ξένων εργατών

Δυστυχώς η κατηφόρα αυτής της Κυβέρνησης και η προκλητική της ταύτιση με τα εργοδοτικά συμφέροντα δεν έχουν τέλος. Μετά το φιάσκο του κατώτατου μισθο...

Φεβ 02, 2023

Στρατηγική για την Απασχόληση Αλλοδαπού Εργατικού Προσωπικού

Το θέμα του εκσυγχρονισμού της στρατηγικής για την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες έχει τεθεί από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις από το 2018 χ...

Φεβ 01, 2023

Κλήρωση ΔΕΟΚ: Παράδοση αυτοκινήτου στον τυχερό

Παραδόθηκε στον τυχερό του πρώτου λαχνού από τη Λεμεσό το αυτοκίνητο TOYOTA Aygo. Η οικογένεια της ΔΕΟΚ του εύχεται να είναι καλοτάξιδο.   Υπε...

Ιαν 10, 2023

ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΑΧΕΙΟΥ ΔΕΟΚ

Πραγματοποιήθηκε στις 28/12/2022 στην αίθουσα του Κρατικού Λαχείου, η κλήρωση του Λαχείου της ΔΕΟΚ. Τα δώρα κερδίζουν οι πιο κάτω λαχνοί: TO...

Δεκ 28, 2022

Η ΔΕΟΚ χαιρετίζει την ενότητα του Συνδικαλιστικού Κινήματος στον αγώνα για την αποκατάσταση της ΑΤΑ

Το Συμβούλιο Διοίκησης της ΔΕΟΚ σε σημερινή του συνεδρία ενημερώθηκε για τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αναφορικά με το θέμα της ΑΤΑ. Το Συ...

Δεκ 27, 2022

Ανακοίνωση συνδικαλιστικών οργανώσεων για την ΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πραγματοποιήθηκε σήμερα ευρεία σύσκεψη συνδικαλιστικών οργανώσεων με στόχο την ενημέρωση για τις εξελίξεις και λήψη αποφάσεων σε σχέση με ...

Δεκ 23, 2022

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΕΚΒΙΑΖΕΤΑΙ

Η τρομοκρατική επίθεση στα γραφεία της ΕΔΕΚ από φασίστες του ΕΛΑΜ και της ΕΟΚΑ Β δεν μας φοβίζει. Η Δημοκρατία ούτε τρομοκρατείται ούτε εκβιάζεται. Αν...

Δεκ 09, 2022

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΔΕΟΚ πήρε αποφάσεις για σημαντικά εργασιακά θέματα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΔΕΟΚ στην Λευκωσία. Η Συνδιάσκεψη συζήτησε και ενέκρινε τις πολιτικές και τις διεκδικήσεις της Ομ...

Νοε 23, 2022

Καλό το καλάθι του νοικοκυριού αλλά δεν είναι αρκετό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Η ΔΕΟΚ θεωρεί ότι η κάθε πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της ανακούφισης των νοικοκυριών από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια είναι καλοδεχούμενη και την χαιρ...

Νοε 18, 2022

Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΔΕΟΚ ενέκρινε την πολιτική αιτημάτων και εργατικών διεκδικήσεων για το 2023

Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΔΕΟΚ σε χθεσινή του συνεδρία ενέκρινε το πλαίσιο πολιτικής και της εργατικές διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας για το 2023. Το Κ...

Νοε 01, 2022

Απόφαση Κεντρικού Συμβουλίου ΔΕΟΚ για υποστήριξη Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές

Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΔΕΟΚ σε συνεδρία του την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου αποφάσισε να καλέσει τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες να τιμήσουν με την ...

Οκτ 13, 2022

Το Συνταξιοδοτικό πρέπει να ρυθμιστεί με κοινωνικό διάλογο και όχι με προεκλογικές δηλώσεις

Οι δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας αναφορικά με το συνταξιοδοτικό και ιδιαίτερα οι τοποθετήσεις του για ζητήματα...

Οκτ 06, 2022

Προώθηση νομοθεσίας για καταπολέμηση του φαινομένου της Μίσθωσης Υπηρεσιών προτείνει η ΔΕΟΚ στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα

Στη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου αναμένεται να τεθούν οι βάσεις για συζήτηση σημαντικών ...

Σεπ 27, 2022

Ευρωπαϊκή Διάσκεψη ΔΕΟΚ EZΑ: Συντονισμός μεταξύ των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για αποτελεσματική ενσωμάτωση της οδηγίας για τον κατώτατο μισθό στο δίκαιο των κρατών της ΕΕ

Οι κοινωνικές ανισότητες, ο καθορισμός Ευρωπαϊκού Κατώτατου Μισθού και ο ρόλος των συνδικάτων ήταν το θέμα της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης που πραγματοποίησε...

Σεπ 23, 2022

Νίκη των Συνδικάτων η ψήφιση της οδηγίας για τον Κατώτατο

Η ΔΕΟΚ προχωρά σε Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική διάσκεψη στην Κύπρο για αξιοποίηση της οδηγίας Η ψήφιση της Οδηγίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για επαρκ...

Σεπ 16, 2022