Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Επιδόματα - Ηλεκτρονική υποβολή "ΑΡΙΑΔΝΗ"

Το επίδομα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας "Αριάδνη"

https://eforms.eservices.cyprus.gov.cy/