Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

thesis
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΟΚ

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Συνταξιοδοτικό

  1. Τη διατήρηση του κοινωνικού τριμερούς χαρακτήρα του Ταμείου που στηρίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
  2. Τη διασφάλιση του αποθεματικού του Ταμείου με τη μη διαγραφή της εκκρεμούσας οφειλής της κυβέρνησης προς αυτό, ώστε να διασφαλισθεί η οικονομική βιωσιμότητα του Ταμείου και η επάρκεια των συνταξιοδοτικών παροχών.
  3. Τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα επιστρέψει σταδιακά πίσω στο Ταμείο τα οφειλόμενα ποσά μόλις οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέψουν και ότι θα προωθήσει σύντομα τον εκσυγχρονισμό της επενδυτικής πολιτικής του ταμείου.
  4. Τη δέσμευση της Κυβέρνησης ότι οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα αποτελούν προϊόν κοινωνικού διαλόγου και θα διασφαλίζουν πλήρως τη βιωσιμότητα του Τ.Κ.Α και την επάρκεια των συνταξιοδοτικών παροχών.