Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

thesis
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΟΚ

Πολιτική Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Πρόνοιας

  1. Καταπολέμηση της φτώχειας προϋποθέτει τον εξορθολογισμό της κοινωνικής πολιτικής. Οι κοινωνικές παροχές πρέπει να συνδυάζονται πιο αποτελεσματικά με νέες υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών και υποστήριξη της επαγγελματικής κινητικότητας.
  2. Τα εισοδηματικά κριτήρια στη βάση των οποίων παραχωρούνται οι παροχές τέκνου και φοιτητών πρέπει να αντανακλούν την πραγματική οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Στα κριτήρια πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι δανειακές υποχρεώσεις για στεγαστικό δάνειο και οι δαπάνες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
  3. Απαιτείται εκ βάθρων μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας ώστε η κοινωνική πολιτική να είναι πιο αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
  4. Η ΔΕΟΚ υποστηρίζει τη νομοθετική πρωτοβουλία που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της πολιτικής δημόσιων βοηθημάτων. Καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να στηρίξουν την προσπάθεια και να ψηφίσουν τον νόμο που έχει σαν βασική φιλοσοφία την παραχώρηση κινήτρων στον λήπτη δημόσιου βοηθήματος, ώστε το άτομο να απεξαρτηθεί από το επίδομα και να ενταχθεί στην αγορά εργασίας.