Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

thesis
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΟΚ

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

 1. Στελέχωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα επίπεδα που απαιτεί η οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη του τόπου, με άμεση πρόσληψη Επιθεωρητών/τριών. Η ενίσχυση τους με σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό ούτως ώστε να μπορεί το Τμήμα να ανταποκριθεί στις νέες και σύνθετες απαιτήσεις που επιβάλλουν τα νέα δεδομένα.
 2. Τροποποίηση του Νόμου για τις Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους δουλειάς με τρόπο που τα μέλη των Επιτροπών να έχουν πραγματικές εξουσίες και να προστατεύονται επαρκώς από οποιανδήποτε δυσμενή μεταχείριση από μέρους του εργοδότη τους.  Τέτοιος τρόπος είναι η απαγόρευση απόλυσης του μέλους της Επιτροπής μέχρι και 2 χρόνια μετά τη λήξη της θητείας του.
 3. Να συνεχίσει με εντατικότερους ρυθμούς, με ευθύνη των εργοδοτών και με την ουσιαστική υποστήριξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων, συστηματική εκπαίδευση-κατάρτιση των μελών των Επιτροπών Ασφάλειας και αυτό ακολούθως να επεκταθεί στο σύνολο των εργαζομένων, καθώς και στις Τεχνικές Σχολές, στα Συστήματα Μαθητείας και στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ).
 4. Να συσταθεί Επιστημονικό Κέντρο Έρευνας και Επιμόρφωσης για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία με τη συμμετοχή και συνεισφορά όλων των κοινωνικών εταίρων.
 5. Να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική δημοσίευση πορισμάτων ερευνών που γίνονται για τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα καθώς και εισηγήσεις.

Η ΔΕΟΚ υποστηρίζει τη στρατηγική 2013-2020 για την Ασφάλεια και Υγεία που καθορίστηκε από το Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας,  η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τους πιο κάτω στόχους:

 

 1. Την ανάγκη για επικέντρωση των προσπαθειών στις επαγγελματικές ασθένειες και στα μέτρα πρόληψής τους.  Ειδικότερη αναφορά γίνεται στις μυοσκελετικές παθήσεις, το εργασιακό άγχος και στους καρκίνους που προκαλούνται κυρίως από τη χρήση τοξικών χημικών ουσιών.
 2. Την ανάγκη για αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας όχι μόνο για την προστασία των εργαζόμενων αλλά και για τη διασφάλιση του ελεύθερου και δίκαιου ανταγωνισμού.
 3. Την προώθηση απλοποίησης της νομοθεσίας χωρίς όμως τη χαλάρωση των απαιτούμενων απαιτήσεων Ασφάλειας και Υγείας.
 4. Τη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου.
 5. Την προώθηση της έρευνας ειδικότερα σε νέες τεχνολογίες όπως είναι η ανακύκλωση και η νανοτεχνολογία, τις δημογραφικές αλλαγές και τις αλλαγές στην απασχόληση καθώς και στη σχέση μεταξύ παραγωγικότητας και εργασιακής ζωής.
 6. Την προώθηση της κουλτούρας Ασφάλειας και Υγείας.
 7. Την ενσωμάτωση των θεμάτων Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας σε όλα τα επίπεδα των εκπαιδευτικών συστημάτων.
 8. Την προώθηση διεθνών συνεργασιών στον Τομέα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας.
 9. Την ανάγκη υποβοήθησης των μικτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη χρήση απλών και λειτουργικών εργαλείων (π.χ εργαλεία εκτίμησης κινδύνου).