Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

thesis
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΟΚ

Φορολογική Πολιτική – Εργαλείο Δίκαιης Κατανομής Εισοδημάτων και Βαρών

 1. Αύξηση της φορολογίας στα κεφαλαιουχικά κέρδη.
 2. Αύξηση της φορολογίας των ακινήτων και του αδρανούς πλούτου.
 3. Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
  · Ενίσχυση της στελέχωσης των φορολογικών υπηρεσιών.
  · Αυστηρότερες ποινές για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και παράνομης εργασίας
  · Παραχώρηση φορολογικών κινήτρων στους πολίτες ώστε να απαιτούν την έκδοση απόδειξης από τους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών.
  · Εισαγωγή τεκμηρίων πλούτου και πολυτελούς διαβίωσης.
  · Διασύνδεση φορολογικών υπηρεσιών και κυβερνητικών τμημάτων για παροχή πληροφοριών και διαμόρφωση αποτελεσματικού φορολογικού μητρώου.