Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

thesis
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΟΚ

Ανάπτυξη και Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας – Απασχόληση και Καταπολέμηση Ανεργίας

 1. Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και παραχώρηση κινήτρων για συγκράτηση της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 2. Δημιουργία κέντρων καινοτομίας και μεταφορά τεχνογνωσίας με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων σε κλαδικό επίπεδο και τη στελέχωση τους με προσοντούχο ειδικευμένο προσωπικό.
 3. Ανάπτυξη νέων σχεδίων για ενθάρρυνση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας.
 4. Καταρτισμό στρατηγικού προγράμματος με στόχο την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.
 5. Επέκταση του επιδόματος ανεργίας από τους 6 στους 9 μήνες για να ενισχυθούν οι μακροχρόνια άνεργοι.
 6. Επιδότηση επιχειρήσεων για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της έρευνας και της καινοτομίας που θα απευθύνονται στους νέους άνεργους πτυχιούχους.
 7. Παροχή στήριξης και οικονομικών διευκολύνσεων στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και στις οργανώσεις νεολαίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων για δημιουργία κέντρων πληροφόρησης για την απασχόληση και κατάρτιση των νέων σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.
 8. Διεύρυνση και ενίσχυση των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής πείρας ώστε όλοι οι νέοι να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τα προαπαιτούμενα για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.
 9. Εντατικοποίηση των ελέγχων για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας και εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση για όλους τους εργαζομένους, κύπριους και κοινοτικούς.
 10. Αναστολή για τρία χρόνια του δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης κοινοτικών εργαζομένων ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το φαινόμενο της αντικατάστασης ντόπιου εργατικού δυναμικού με φτηνό εργατικό δυναμικό από την ΕΕ.
 11. Δημιουργία Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για σφαιρική αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας.