Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

evropaika
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ΔΕΟΚ έχει σχεδιάσει και ξεκινά την υλοποίηση ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Χτίζοντας διασυνοριακές γέφυρες αξιοπρεπούς εργασίας» με εταίρους άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις από τη Ρουμανία, Σλοβακία και Βουλγαρία. Η ανάγκη αυτού του προγράμματος προέκυψε από την μεγάλη κινητικότητα και εισροή εργαζομένων που παρατηρείται από τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Η συνεργασία σκοπεύει να αναπτύξει και να προωθήσει ποικίλες δραστηριότητες που θα φτάσουν στους διεθνείς μετακινούμενους εργαζομένους, και μέσω των καινοτόμων τρόπων, την πληροφόρηση, υποστήριξη, οργάνωση και προστασία των αλλοδαπών/μετακινούμενων εργαζομένων και των οικογενειών τους να χτιστούν διασυνοριακές γέφυρες για αξιοπρεπή εργασία και απασχόληση σε εκείνους τους εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να εργαστούν ή εργάζονται ήδη στην Κύπρο και προέρχεται από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και ενδεχομένως άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.